Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 


Dzieła Jana Matejki zostały pogrupowane tematycznie
i umieszczone na następujących stronach:

Sceny i postacie historyczne (1)
Sceny i postacie historyczne (2)
Sceny i postacie historyczne (3)
Sceny i postacie historyczne (4)
Sceny i postacie historyczne (5)
Sceny i postacie historyczne (6)
Sceny i postacie historyczne (7)
Sceny i postacie historyczne (8)

Dzieje cywilizacji (1)
Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów i książąt polskich (1)
Poczet królów i książąt polskich (2)
Poczet królów i książąt polskich (3)
Poczet królów i książąt polskich (4)

Portrety (1)
Portrety (2)
Portrety (3)

Portrety (4)

Polichromie i sztuka sakralna (1)
Polichromie i sztuka sakralna (2)

Inne obrazy

Drzeworyty wykonane wg rysunków i obrazów Jana Matejki

Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska


 


Zawartość poszczególnych stron

Sceny i postacie historyczne (1)
- Konarski torturowany w celi więziennej (1850)
- Carowie Szujscy wprowadzeni przez Żółkiewskiego na sejm warszawski przed Zygmunta III w roku 1611
(1853)
- Wjazd Henryka Walezego do Krakowa (1853)
- Władysław Jagiełło z Witoldem modlący się przed bitwą pod Grunwaldem
(1855)
- Święta Jadwiga wśród ubogich (1855)
- Stańczyk udający ból zębów (1855)
- Szymon Starowolski z Karolem Gustawem przed grobem Łokietka (1857)
- Stopka królowej Jadwigi, szkic (1857)
- Piotr z Amiens - Krzyżowiec
(1858)
- Zygmunt I nadaje szlachectwo profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego (1858)
- Anna Jagiellonka na tle nagrobka Stefana Batorego (1858)
- Jan III Sobieski w Częstochowie (szkic) (1859)
- Otrucie królowej Bony (1859)
- Zygmunt August prezentuje na dworze Barbarę Radziwiłłównę (1859)
- Spalenie mieszczki krakowskiej Katarzyny Malcherowej (1859)

Sceny i postacie historyczne (2)

- Hołd Bohdana Chmielnickiego pod Zborowem (1959) 
- Samuel Zborowski prowadzony na śmierć (1860)
- Jan Zamoyski idący obwieścić wyrok śmierci Zborowskiemu (ok. 1860)
- Biskup Jan Chojeński (ok. 1860)

- Portret młodej kobiety - królowej Bony (?) (1861)
- Władysław Jagiełło na pobojowisku grunwaldzkim (1861)

- Zygmunt III Waza (1861)
- Polonia II, ilustracja do Psalmów przeszłości Zygmunta Krasińskiego (1861)
- Jan Kazimierz na Bielanach (1861)
- Kazanie Skargi - szkic do obrazu (1861)
-
Kazanie Skargi - szkic do obrazu - fragment (1861)
- Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego (1861)

- Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki (szkic) (1861)
- Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki (1862)
- Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska (1862)
- Dzwon Zygmunta, szkic olejny (1862) 

Sceny i postacie historyczne (3)
-
Konrad Wallenrod (szkic) (1863)
- Zygmunt August z Barbarą na dworze radziwiłłowskim w Wilnie (szkic) (1864)
- Rok 1863 - Polonia (1864)
- Kazanie Skargi  (1864)
- Wyjazd Henryka Pobożnego z Legnicy (1865)
- Ociemniały Wit Stwosz z wnuczką (1865)
- Zygmunt August w ogrodzie wileńskim, szkic (1865)
- Otrucie ostatniego księcia mazowieckiego, Janisza (szkic) (1865) 
- Rejtan - Upadek Polski (1866)
- Sejm w Gąsawie (szkic) (1866)
- Alchemik Sędziwój i Zygmunt III (szkic kompozycyjny) (1866)
- Alchemik Sędziwój (1867)
- Władysław Biały w Dijon (1867)

- Zygmunt August i Barbara na dworze Radziwiłłowskim w Wilnie (1867)

- Święty Kazimierz - królewicz polski (1869)

Sceny i postacie historyczne (4)
- Unia Lubelska
 
(1869)
- Kopernik (szkic) (1871)
- Batory pod Pskowem (1872)
- Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem
(1872)
- Gamrat i Stańczyk (1873-1878)
- Maćko Borkowic (szkic) (1873)
- Maćko Borkowic (1873)
- Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w roku 1521 w Krakowie (1874)
- Portret hetmana Ostafija Daszkiewicza (1874)
- Iwan Groźny (szkic) (18750
- Iwan Groźny (1875)
- Iwan Groźny (fragment) (1875)
- Wernyhora (szkic olejny) (1875)
- Śmierć Przemysława w Rogoźnie (1875)
- Święty Ludwik, król francuski, wybierający się na krucjatę (szkic) (1876)
- Wacław Wilczek podczas obrony klasztoru w Trzebicach (szkic) (1876)

Sceny i postacie historyczne (5)
- Uczta u Wierzynka (1877)
- Bolesław Rogatka z Anną Dedern (1877)
- Święty Stanisław karcący Bolesława Śmiałego (1877)
- Bitwa pod Grunwaldem (1878)
- Bitwa pod Warną (1879)
- Władysław Warneńczyk, fragment obrazu Bitwa pod Warną
- Spór małżeński Gryfiny z Leszkiem Czarnym 
(1879)
- Władysław Łokietek zrywający układy z Krzyżakami w Brześciu Kujawskim (1879)
-
Seweryn Bethman z żupnikiem, Andrzejem Kościeleckim, podczas pożaru salin wielickich (szkic) (1879)
- Zabójstwo Andrzeja Tęczyńskiego w kościele franciszkanów w Krakowie w r. 1461 (1879)
- Grzymisława z synem Bolesławem Wstydliwym w więzieniu u Konrada Mazowieckiego w Sieciechowie (1879)
- Zjazd królów Jagiellonów z cesarzem Maksymilianem pod Wiedniem (1879)
- Zabicie Leszka Białego w Gąsawie (1880)
- Jan III Sobieski wręcza kanonikowi Denhoffowi list do papieża z wiadomością o zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem w r. 1683 (szkic) (1880)
- Dymitr z Goraja wstrzymujący Jadwigę od wyłamania drzwi na zamku królewskim w Krakowie (1881)


Sceny i postacie historyczne (6)
- Pozorna zgoda Bolesława ze Zbigniewem (1880)
- Sobieski zdobywa chorągiew (1880)
- Cesarz Franciszek Józef przed sarkofagiem króla jana III Sobieskiego w Krypcie Św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej (1881)
- Rzeczpospolita Babińska (1881)
- Rzeczpospolita babińska (fragment) (1881)
- Chrzest Władysława Warneńczyka 18 lutego 1425 roku (1881)
- Nocne przygody Jana Olbrachta z Kallimachem (Nieszczęśliwe zaloty Jana Olbrachta) (1881)
- Księżna Zofia Szczecińska w obozie Kazimierza Jagiellończyka (1881)

- Hołd pruski (1882)
- Dziewica Orleańska
(szkic) (1883)
- Jan III Sobieski pod Wiedniem (szkic) (1883)
- Sobieski pod Wiedniem (1883)
- Zygmunt I słuchający dzwonu Zygmunta (1883)
- Bolesław Chrobry ze Światopełkiem przy Złotej Bramie w Kijowie (1883)
- Jan Żiżka z Trocnowa w bitwie pod Kutną Horą (1884)

Sceny i postacie historyczne (7)
- Wernyhora (1884)
- Wernyhora (fragment) ( 1884)
- Zamoyski pod Byczyną (szkic) (1884)
- Zamoyski pod Byczyną (1884)
- Maryna Mniszchówna pod Astrachaniem (szkic) (1884)
- Twardowski wywołujący cień Barbary przed Zygmuntem Augustem (szkic) (1884)
- Bohdan Chmielnicki z Tuhaj-Bejem pod Lwowem (1885)
- Tuhaj Bej, fragment obrazu Bohdan Chmielnicki z Tuhaj-Bejem pod Lwowem
- Śmierć Zygmunta Augusta w Knyszynie (1886)

- Dziewica Orleańska (fragment) (1886)
- Przysięga Bohdana Chmielnickiego na poddaństwo Rosji (1886)
- Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu (1886)
- Biskup Iwo Odrowąż poświęca kamień węgielny pod budowę kościoła w Iwoniczu w roku 1226 (1887)
- Biskup Iwo Odrowąż (szkic) (1887)
- Piotr Włast-Dunin sprowadza cystersów do Polski (1888)

Sceny i postacie historyczne (8)
- Bitwa pod Racławicami (1888)
- Tadeusz Kościuszko i kosynierzy, fragment Bitwy pod Racławicami
- Śluby Jana Kazimierza (szkic do obrazu) (1889)
- Konstytucja 3 Maja (szkic do obrazu) (1889)
- Konstytucja 3 maja 1791 roku (1891)
- Marszałek Stanisław Małachowski, fragment Konstytucji 3 maja 1791 roku
- Carowie Szujscy na sejmie warszawskim (1892)
- Zabójstwo św. Stanisława (szkic) (1892)
- Książę Światopełk z żoną, a córką Bolesława Chrobrego w Kijowie (1892)
- Abdykacja Jana Kazimierza (szkic) (1892)
- Władysław IV pod Smoleńskiem (szkic) (1892)
- Napad pospólstwa krakowskiego na żydów (szkic) (1892)
- Napad Żaków na sobór ewangelicki w Krakowie (szkic) (1892)
- Wyjście żaków z Krakowa w roku 1549 (1893)
- Wyjście żaków z Krakowa w roku 1549 (fragment)
- Śluby Jana Kazimierza (1893)
- Śluby Jana Kazimierza (fragment)
- Wpływ Uniwersytetu na kraj (1893)
- Wielki książę Witold (bd)

Dzieje cywilizacji (1)
I. Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965. (1889)
II. Koronacja pierwszego króla R.P. 1001
. (1889)
II. Fragment.
III. Przyjęcie Żydów R.P. 1096. (1889)
III. Fragment.
IV. W Łęczycy pierwszy sejm. Spisanie praw. Ukrócenie rozbojów. R.P. 1182. (1888)
IV. Fragment.
V. Klęska lignicka. Odrodzenie. R.P. 1241.V. Klęska lignicka. Odrodzenie. R.P. 1241. (1888)
V. Fragment.
VI. Powtórne zajęcie Rusi. Bogactwo i oświata. R.P. 1366. (1888)


Dzieje cywilizacji (2)
VII. Założenie Szkoły Głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane. R.P. 1361-1399-1400. (1889)
VIII. Chrzest Litwy. R.P. 1387. (1889)
VIII. Fragment.
IX. Wpływ Uniwersytetu na kraj w wieku XV. Nowe prądy. Husytyzm i Humanizm. (1889)
X. Złoty wiek literatury w XVI w. Reformacja. Przewaga katolicyzmu. (1889)
X. Fragment.
XI. Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja. R.P. 1573. (1889)
XI. Fragment 1.
XI. Fragment 2.
XII. Konstytucja 3 Maja. Sejm Czteroletni. Komisja edukacyjna. Rozbiór. R.P. 1795. (1889)
XII. Fragment 1.
XII. Fragment 2.
 

Poczet królów i książąt polskich (1)
- Mieszko I (wersja czarno-biała)
- Mieszko I (wersja w kolorze)
- Dobrawa (wersja czarno-biała)
- Bolesław Chrobry (wersja czarno-biała)
- Bolesław Chrobry (wersja w kolorze)
- Mieszko II (wersja czarno-biała)
- Mieszko II (wersja w kolorze)
- Rycheza (wersja czarno-biała)
- Kazimierz Odnowiciel (wersja czarno-biała)
- Kazimierz Odnowiciel (wersja w kolorze)
- Bolesław II Śmiały (wersja czarno-biała)
- Bolesław II Śmiały (wersja w kolorze)
- Władysław I Herman (wersja czarno-biała)
- Władysław I Herman (wersja w kolorze)
- Bolesław III Krzywousty (wersja czarno-biała)
- Bolesław III Krzywousty (wersja w kolorze)
- Władysław II Wygnaniec (wersja czarno-biała)
- Władysław II Wygnaniec (wersja w kolorze)
- Bolesław IV Kędzierzawy (wersja czarno-biała)
- Bolesław IV Kędzierzawy (wersja w kolorze)
- Mieszko III Stary (wersja czarno-biała)
- Mieszko III Stary (wersja w kolorze)

Poczet królów i książąt polskich (2)
- Kazimierz II Sprawiedliwy (wersja czarno-biała)
- Kazimierz II Sprawiedliwy
(wersja w kolorze)
- Leszek Biały (wersja czarno-biała)
- Leszek Biały
(wersja w kolorze)
- Władysław Laskonogi (wersja czarno-biała)
- Władysław Laskonogi (wersja w kolorze)
- Henryk I Brodaty (wersja czarno-biała)
- Henryk I Brodaty (wersja w kolorze)
- Konrad Mazowiecki (wersja czarno-biała)
- Bolesław V Wstydliwy (wersja czarno-biała)
- Bolesław V Wstydliwy (wersja w kolorze)
- Leszek Czarny (wersja czarno-biała)
- Leszek Czarny (wersja w kolorze)
- Przemysł II (wersja czarno-biała)
- Przemysł II (wersja w kolorze)
- Wacław II (wersja czarno-biała)
- Wacław II (wersja w kolorze)
- Władysław Łokietek (wersja czarno-biała)
- Władysław Łokietek (wersja w kolorze)
- Kazimierz III Wielki (wersja czarno-biała)
- Kazimierz III Wielki (wersja w kolorze)

Poczet królów i książąt polskich (3)
- Ludwik Andegaweński (wersja czarno-biała)
- Ludwik Andegaweński (wersja w kolorze)
- Jadwiga (wersja czarno-biała)
- Jadwiga (wersja w kolorze)
- Władysław II Jagiełło (wersja czarno-biała)
- Władysław II Jagiełło (wersja w kolorze)
- Władysław III Warneńczyk (wersja czarno-biała)
- Władysław III Warneńczyk (wersja w kolorze)
- Kazimierz Jagiellończyk (wersja czarno-biała)
- Kazimierz Jagiellończyk (wersja w kolorze)
- Jan Olbracht (wersja czarno-biała)
- Jan Olbracht (wersja w kolorze)
- Aleksander Jagiellończyk (wersja czarno-biała)
- Aleksander Jagiellończyk (wersja w kolorze)
- Zygmunt I Stary (wersja czarno-biała)
- Zygmunt I Stary (wersja w kolorze)
- Zygmunt II August (wersja czarno-biała)
- Zygmunt II August (wersja w kolorze)
- Henryk Walezy (wersja czarno-biała)
- Henryk Walezy (wersja w kolorze)
- Anna Jagiellonka (wersja czarno-biała)

Poczet królów i książąt polskich (4)
- Stefan Batory (wersja czarno-biała)
- Stefan Batory (wersja w kolorze)
- Zygmunt III Waza (wersja czarno-biała)
- Zygmunt III Waza
(wersja w kolorze)
- Władysław IV (wersja czarno-biała)
- Władysław IV (wersja w kolorze)
- Jan Kazimierz (wersja czarno-biała)
- Jan Kazimierz (wersja w kolorze)
- Michał Korybut Wiśniowiecki (wersja czarno-biała)
- Michał Korybut Wiśniowiecki (wersja w kolorze)
- Jan III Sobieski (wersja czarno-biała)
- Jan III Sobieski (wersja w kolorze)
- August II Mocny (wersja czarno-biała)
- August II Mocny (wersja w kolorze)
- Stanisław Leszczyński (wersja czarno-biała)
- Stanisław Leszczyński (wersja w kolorze)
- August III Sas (wersja czarno-biała)
- August III Sas (wersja w kolorze)
- Stanisław August Poniatowski (wersja czarno-biała)
- Stanisław August Poniatowski (wersja w kolorze)

Portrety (1)
- Portret Franciszka Matejki z trojgiem dzieci (1853)
- Ostatni pustelnik z Góry Świętej Bronisławy (1855)
- Portret Joanny Serafińskiej (1856)
- Portret Leonarda Serafińskiego (1856)
- Żydówka (1856)
- Portret Pauliny Giebułtowskiej (1856-1858)
- Portret P. Pleszowskiej, ciotki artysty (1857)
- Dziewczę w rogatywce (1857)
- Studium głowy starca (1858)
- Portret Antoniego Giebułtowskiego (1858)
- Portret Marii Maurizio (1859)
- Portret Parysa Maurizio (1859)
- Portret Marii Matejko - siostry artysty (1859)
- Portret Wiktorii Kosińskiej (1859)
- Portret młodego mężczyzny (1860)

Portrety (2)
- Portret Pauliny Giebułtowskiej (1862)
- Portret Stefana Giebułtowskiego (1863)
- Portret Józefa Dietla (1864)
- Portret Stanisławy Serafińskiej (ok. 1866?)
- Portret trojga dzieci artysty (1870)
- Portret Leonarda Serafińskiego (1870)
- Portret starca (ok. 1870)
- Portret Antoniego Serafińskiego (1870)
- Portret Marii Strzeleckiej (1870)
- Portret Marii Pusłowskiej (1871)
- Portret Henryka Gropplera (1872)
- Portret Ludwiki Gropplerowej (1872)
- Portret Łukasza Dobrzańskiego (1873)
- Portret Piotra Moszyńskiego (1874)
- Portret Marceliny Czartoryskiej (1874)

Portrety (3)
- Kasztelanka, portret Stanisławy Serafińskiej (1876)
- Portret ojca artysty - Franciszka (1877)
- Portret czworga dzieci artysty (1879)
- Portret żony w ślubnej sukni (1879)
- Portret Alfreda Potockiego (1879)
- Portret córki Heleny z krogulcem (1882-1883)
- Portret córki Beaty z kanarkiem ( 1882)
- Portret syna Jerzego na koniu (1882)
- Portret Karola Podlewskiego (1882)
- Mały Sokalski (Portret chłopca) (1882)

Portrety (4)
- Portret Józefa Szujskiego (1886)
- Autoportret (1887)
- Portret Mikołaja Zyblikiewicza (1887)
- Portret Bony Ossowieckiej (1890)
- Portret Stanisława Tarnowskiego (1890)
- Portret Artura Potockiego (1890)
- Portret Katarzyny Potockiej (1890)
- Portret Henryka Krajewskiego (1892)
- Autoportret (1892)

Polichromie i sztuka sakralna (1)
- Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Leonardem i św. Joanną (1858)
- Święty Jan Kanty z aniołem przy ołtarzu (1858)
- Wskrzeszenie Łazarza (1867)
- Święci Cyryl i Metody (1885)
- Anioł na gotyckim kwiatonie (karton do polichromii kościoła Mariackiego) (1889)
- Anioł  (karton do polichromii kościoła Mariackiego) (1889)
- Anioł  (polichromia w prezbiterium kościoła Mariackiego
w Krakowie)
- Anioł grający na dudach  (karton do polichromii kościoła Mariackiego) (bez daty)
-
Anioł grający na dudzie (projekt do polichromii kościoła Mariackiego (1890)
-
Anioł grający na cytrze (karton do polichromii kościoła Mariackiego (1890) 
- Anioł grający na harfie (projekt do polichromii kościoła Mariackiego
) (1890)
- Diabeł śmiejący się (karton do polichromii kościoła Mariackiego) (bez daty)
- Diabeł z głową ptaka (karton do polichromii kościoła Mariackiego) (bez daty)
- Diabeł z rozwartą paszczą (karton do polichromii kościoła Mariackiego) (bez daty)

Polichromie i sztuka sakralna (2)
- Głowa anioła - karton do polichromii (?)
- Popiersie anioła - projekt polichromii do kościoła Mariackiego w Krakowie (1889)
- Święty Eligiusz, patron złotników (1889)
- Święty Florian (1889)
- Portret księdza Juliana Bukowskiego
(karton do polichromii kościoła Mariackiego
) (bez daty)
- Konsola w kształcie głowy Tadeusza Stryjeńskiego (karton do polichromii kościoła Mariackiego) (1890)
- Kartony do polichromii kościoła Mariackiego - godła Ewangelistów (1890)
-
Nawrócenie św. Pawła (szkic wg Tryptyku św. Trójcy z katedry na Wawelu) 

Inne obrazy
- Martwa natura - owoce (1852)
- Widok z Wieży Ratuszowej na Rynek i kościół Mariacki w Krakowie (1857)
- Akt męski (1859)
- Wyrok na Matejkę (1867)
- Wnętrze grobu Kazimierza Wielkiego (1869)
- Widok Bebeku pod Konstantynopolem (1872)
- Hassan topi niewierną żonę (Utopiona w Bosforze) (1880)
- Pieśń (1886)

Drzeworyty wykonane wg rysunków i obrazów Jana Matejki
- Domy drewniane w Wiśniczu w czasie deszczu (1863)
- Domy drewniane w Wiśniczu (1863)
- Stare domy w Wiśniczu (1868)
- Drewniane domy w Nowym Wiśniczu (?)
- Kraków
. Kostnica przy kościele p.w. świętej Barbary (1866)
- Żegocina. Wnętrze kruchty drewnianego kościoła z 1293 roku (1866)
- Stary Sącz. Kościół klasztorny Panien Klarysek p.w. Świętej Trójcy, kropielnica gotycka (1867)
- Żółkiew. Murowana bożnica renesansowa z XVII wieku (1870)
- Lwów. Wieża katedry ormiańskiej i kolumna św. Krzysztofa, widok od strony cmentarza (1872)
- Lwów. Cerkiew Wołoska, wejście od strony dziedzińca (1873)
- Maćko Borkowic (1873)
- Wacław Wilczek podczas obrony klasztoru w Trzebicach (1876)
- Święty Stanisław karcący Bolesława Śmiałego (1877)
- Grzymisława z synem Bolesławem Wstydliwym w więzieniu u Konrada Mazowieckiego w Sieciechowie (1879)
- Pozorna zgoda Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem (1880)
- Kordecki na murach Częstochowy, błagający o pomoc Bożą (1884)
- Ślub Kazimierza Jagiellończyka z arcyksiężniczką Elżbietą (1890)

Rysunki (1)
- Widok Marienplatz w Monachium (1859)
Wieże Monachium (1859)
- Studium z Monachium
- Studium z Konstantynopola - architektura
-
Studium z Konstantynopola - architektura
-
Studium z Konstantynopola
-
Studium z Konstantynopola - łódź z żaglami
- Studium z natury
- Studium z natury
-
Studium z natury - zamek w Odrzykoniu
- Ruiny Odrzykonia
-
Studium z natury - cerkiew drewniana
-
Studium z natury - domy drewniane w Wiśniczu
-
Studium z natury - domy w Olesku
-
Studium z natury - bożnica w Żółkwi
-
Dziedziniec Collegium Maius  

Rysunki (2)
- Podhorce
-
Studium z natury - krajobraz
-
Studium z natury - krajobraz
-
Studium z natury - krajobraz
- Krajobraz
- Studium pejzażu
- Motywy roślinne
-
Szkice łuków i strzał
- Szkic miecza
- Studium pieczęci Bolesława Wstydliwego
- Studium pieczęci królowej Jadwigi Andegaweńskiej
- Mścisław, opat tyniecki, rysunek wg pieczęci z XIV wieku
- Rysunek sakiewki
- Rysunek kuszy
- Studium berła Kazimierza Wielkiego
- Lutnia - studium zabytkowego instrumentu

Rysunki (3)
- Rysunki postaci męskich w szkicowniku z Monachium (1859)
- Chłopi z Bochni
- Studium dwóch postaci
- Studium postaci
- Studium z natury - rozmowa
- Karta ze szkicownika - w pracowni malarskiej
- Studium portretu Przybyłłów
-
Studium górników z kopalni wielickiej
- Studium postaci burmistrza Kopyta
- Studium dwóch postaci
- Studium postaci męskiej w mundurze
- Typ wiejski
- Autoportret z żoną (ok. 1865-1867)
- Teodora Matejkowa
- Teodora Matejkowa

Rysunki (4)
- Autokarykatura
- Karykatura Leonarda Serafińskiego
-
Karykatura Aleksandra Gryglewskiego - "Oleś, kiedy grajcara przy duszy nie ma"
-
Jan Matejko i Stanisław Giebułtowski podczas wycieczki do Starego Wiśnicza
-
Wizyta muzykantów z Turoniem
- Scena rodzinna na ganku w Krzesławicach
- Matejko w otoczeniu rodziny (1872)
-
Izio wożący siano po parku Krzesławickim swoim ulubionym kundysem dworskim Naradynem (1882)
- Hrabia rycerski
- Rysunek satyryczny
 

Rysunki (5)
-
Szkic kompozycyjny do obrazu Bitwa pod Grunwaldem
-
Szkic postaci komtura von Plauen do obrazu Bitwa pod Grunwaldem
-
Studium postaci do obrazu Bitwa pod Grunwaldem
- Studium postaci do obrazu Bitwa pod Grunwaldem
- Studium postaci do obrazu Bitwa pod Grunwaldem
- Studium postaci do obrazu Bitwa pod Grunwaldem
-
Szkic głowy ks. Skargi do obrazu Kazanie Skargi
-
Kazanie Skargi (szkic)
- Kazanie Skargi (szkic)

- Studium do obrazu Kazanie Skargi
- Stańczyk - studium postaci
-
Stańczyk - studium postaci
-
Stańczyk - studium postaci
-
Stańczyk - studium postaci
- Szkic do obrazu Gamrat i Stańczyk
- Wawel z Kurzą Stopką
-
Szkic do obrazu Gamrat i Stańczyk

Rysunki (6)
- Zygmunt i Barbara (szkic)
-
Błaganie Zygmunta Augusta o porzucenie Barbary na sejmie w Piotrkowie w 1548 roku (1862)
-
Śmierć Barbary Radzwiłłówny (szkic kompozycyjny) (1858)
-
Śmierć Barbary Radzwiłłówny
-
Pogrzeb Barbary Radzwiłłówny (szkic kompozycyjny do niezrealizowanego obrazu) (1958)
-
Popiersie Zygmunta Augusta
-
Zygmunt August w ogrodzie wileńskim (szkic kompozycyjny) (ok. 1862-1865)
-
Śmierć Zygmunta Augusta w Knyszynie (szkic kompozycyjny) (1886)
- Studium postaci Kopernika
-
Studium postaci Kopernika
-
Rejtan na sejmie warszawskim - studium postaci
-
Rejtan na sejmie warszawskim (szkic)
-
Batory pod Pskowem - studium postaci
-
Batory pod Pskowem (szkic)
-
Studium do obrazu Dzwon Zygmunta
-
Dzwon Zygmunta (szkic)

Rysunki (7)
-
Ociemniały Wit Stwosz z wnuczką - studium postaci
-
Wit Stwosz - szkic kompozycyjny (ok. 1958-1959)
-
Studium postaci oficera do obrazu Konstytucja 3 Maja 1791 roku (przed 1891)
-
Konstytucja 3 Maja - studium postaci
- Hołd pruski - szkic
-
Hołd pruski - szkic kompozycyjny
- Unia lubelska - studium postaci
-
Kościuszko pod Racławicami - studium postaci
-
Joanna d'Arc - szkic
-
Studium do obrazu Jan Kazimierz na Bielanach
-
Otrucie królowej Bony - szkic kompozycyjny (1860)
-
Carowie Szujscy wprowadzeni na sejm warszawski przed Zygmunta III
- szkic kompozycyjny (ok. 1853)
- Jadwiga i Dymitr z Goraja - szkic kompozycyjny
-
Abdykacja Jana Kazimierza - szkic kompozycyjny (1892)
-
Szkic kompozycyjny do obrazu Grzymisława z synem Bolesławem Wstydliwym w więzieniu u Konrada Mazowieckiego w Sieciechowie
-
Szkic kompozycyjny do obrazu Św. Stanisław karcący Bolesława Śmiałego

Rysunki (8)
-
Pierwszy sejm w Łęczycy - szkic
-
Wjazd Henryka Walezego do Krakowa - szkic
-
Konrad Wallenrod - studium postaci
-
Studium do obrazu Jadwiga i Jagiełło
-
Elżbieta, żona Władysława Jagiellończyka - rysunek do Ubiorów w Polsce (ok. 1860)
-
Maria de Medici (1573-1642), królowa francuska, druga żona Henryka IV
-
Ślub Kazimierza Jagiellończyka z arcyksiężniczką Elżbietą - szkic kompozycyjny (1890)
-
Kazimierz Wielki - szkic do Dziejów cywilizacji w Polsce
-
Szkic do obrazu Wyświęcenie z miasta w wiekach średnich
-
Wyrok na Matejkę - studium postaci
-
Studium do Autoportretu
-
Studium postaci do Portretu dzieci artysty
-
Portret dzieci artysty - studium postaci
-
Portret dzieci artysty - studium postaci
-
Portret Mikołaja Zyblikiewicza - szkic

Rysunki (9)
- Szkic do albumu Ubiory w dawnej Polsce - włościanie
-
Szkic do albumu Ubiory w dawnej Polsce - rycerstwo
-
Mieszczanie krakowscy, 1507-1548 - rysunek do IV planszy Ubiorów w Polsce (1860)
-
Duchowieństwo, 1548-1572 - rysunek do Ubiorów w Polsce (1860)
- Studium szaty
-
Podniesienie Chrystusa na Krzyżu - szkic do ikonostasu w cerkwi św. Norberta w Krakowie (1888)
-
Studium Narodzenia NMP z ołtarza Wita Stwosza
-
Studium grobowca Kazimierza Jagiellończyka
-
Szkic do projektu pomnika Adama Mickiewicza
-
Projekt pomnika Adama Mickiewicza
- Projekt pomnika Adama Mickiewicza
-
Studium z natury - pożar Krakowa
-
Studium z natury - gołębie
-
Studium z natury - łby końskie
-
Szkic do cyklu Dzieje Cywilizacji Ludzkości - Poezja, Muzyka i Historia (1885)
- Szkic do cyklu Dzieje Cywilizacji Ludzkości - Wynalazek kolei żelaznej
(1885)


Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
- Bitwa pod Grunwaldem (1878)
-------- Szkice --------
- Bitwa pod Grunwaldem, szkic do obrazu (fragment) (1872)
- Studium konia w galopie (koń pod Witoldem) (1876)
- Studium łba końskiego (koń pod Marcinem z Wrocimowic) (1875)
- Łeb konia i piersi konia (koń pod Kazimierzem, księciem szczecińskim) (1875)
------ Fragmenty obrazu ------
- Witold, wielki książę litewski
- Witold, wielki książę litewski
- Wielki Mistrz i atakujący go wojownicy
- Skarbek z Góry i Kazimierz książę szczeciński
- Zyndram z Maszkowic
- Jan Żiżka z Trocnowa
- Komtur Markward von Saltzbach i wojownik z arkanem
- Zawisza Czarny
- Pejzaż z zabudowaniami w Stębarku

Batory pod Pskowem
- Batory pod Pskowem (1872)
-------- Szkice --------
- Batory pod Pskowem. Szkic do obrazu. (1869)
- Studium zbroi Stefana Batorego (1871)
------ Fragmenty obrazu ------
- Król Stefan Batory
- Głowa króla
- Władyka połocki Cyprian
- Głowa władyki Cypriana
- Iwan Naszczokin
- Roman Wasiliewicz Ołfierew
- Stanisław Żółkiewski i Baltazar Batory
- Procesja wychodząca z bram miasta

Rejtan
- Rejtan na sejmie warszawskim 1773 roku. (1866)
------ Fragmenty obrazu ------
- Fragment
- Stanisław Szczęsny Potocki, Adam Poniński, Franciszek Ksawery Branicki, a nad nimi...
- ... nad nimi portret carycy Katarzyny
- Tadeusz Rejtan, poseł nowogródzki
- Stanisław Szczęsny Potocki
- Pieniążek, dokumenty i kapelusz na podłodze
- Michał Czartoryski, prymas Michał Poniatowski, Franciszek Salezy Potocki, u góry król Stanisław August
- Nikołaj Repnin z Elżbietą Grabowską i Izabelą Lubomirską

Unia Lubelska
- Unia Lubelska (1869)
------ Fragmenty obrazu ------
- Biskup Walerian Protasewicz Suszkowski i Jan Łaski
- Jan Firlej, arcybiskup Hozjusz i Łukasz Górka
- Król Zygmunt August z krucyfiksem, w tle tkanina z godłem państwa
- Ewangeliarz, na nim ręce prymasa Jakuba Uchańskiego i kasztelana Marcina Zborowskiego
- Tkanina pod Ewangeliarzem
- Dokumenty na dywanie
- Hetman Mikołaj Radziwiłł Rudy i hetman Mikołaj Mielnicki, z lewej kasztelan Marcin Zborowski
- Anna JagiellonkaStrona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska