Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Portrety (1)

Portret Franciszka Matejki z trojgiem dzieci
1853. Olej na płótnie. 59 x 53,5 cm.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, depozyt w stałej ekspozycji w Domu Jana Matejki w Krakowie.
611x800
48 KB


Ostatni pustelnik z Góry Św. Bronisławy
1855. Olej na płótnie. 53,3 x 41 cm.
Własność prywatna.
610x800
41 KB

Portret Joanny Serafińskiej
1856. Olej na płótnie.
Muzeum pamiątek po Janie Matejce w Koryznówce.
531x800
63 KB

Portret Leonarda Serafińskiego
1856. Olej na płótnie.
Muzeum pamiątek po Janie Matejce w Koryznówce.
530x800
56 KB

Żydówka
1856. Akwarela, papier. 16,5 x 12,5 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
458x600
70 KB

Portret Pauliny Giebułtowskiej
1856-1858. Olej na płótnie.
Muzeum pamiątek po Janie Matejce w Koryznówce.
641x800
71 KB

Portret P. Pleszowskiej ciotki artysty
1857. Olej na płótnie.
Własność prywatna.
657x800
93 KB

Dziewczę w rogatywce
1857. Olej na płótnie.
Własność prywatna.
590x800
115 KB


Studium głowy starca
1858. Olej na tekturze. 62 x 44 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
555x800
60 KB

Portret Antoniego Giebułtowskiego
1858. Olej na płótnie.
Muzeum pamiątek po Janie Matejce w Koryznówce.
630x800
92 KB


Portret Marii Maurizio
1859. Olej na płótnie. 77 x 61,5 cm.
Dom Jana Matejki. w Krakowie.
641x800
67 KB


Portret Parysa Maurizio
1859. Olej na płótnie. 77 x 61,3 cm.
Dom Jana Matejki. w Krakowie.
640x800
61 KB

Portret Marii Matejko - siostry artysty
1859. Olej na tekturze. 60,5 x 47,5 cm.
Dom Jana Matejki. w Krakowie.
621x800
72 KB


Portret Wiktorii Kosińskiej
1859. Olej na płótnie. 85,5 x 70,5 cm.
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy.
655x800
53 KB


Portret młodego mężczyzny
1860. Akwarela na papierze. 24 x 17,5 cm.
Dom Jana Matejki. w Krakowie.
580x800
92 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska