Stanisław Wyspiański
Kraków 1869 - Kraków 1907

Życiorys

Źródła
 

Portrety (1)
Portret podwójny Józefa Mehoffera
1891-1892. Węgiel na papierze.
581x800
84 KB


Portret Lucjana Rydla
1894. Pastel. 86 x 64,5 cm.
Własność prywatna.
603x800
110 KB


Portret Marii Waśkowskiej - dziewczyna z czarną aksamitką
1894. Pastel.64 x 55 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
635x800
115 KB

Głowa Żyda
1897. Pastel. 41,3 x 29,1 cm. 
Muzeum Narodowe w Krakowie.
557x800
111 KB

Portret Kazimierza Lewandowskiego
1898. Pastel. 59 x 58 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x800
160 KB


Portret Adolfa Nowaczyńskiego
1898. Pastel.59,7 x 58,7 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie
798x800
141 KB


Portret Józefa Mehoffera
1898. Pastel.60 x 57 cm. 
Fundacja Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.
745x800
172 KB


Portret Jacka Malczewskiego
Ok. 1899. Rys. ołówkiem. 12,5 x 10 cm.
Własność prywatna.
535x800
68 KB


Portret Wincentego Parviego
1899. Pastel.39,5 x 49,5 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x650
105 KB


Portret Antoniego Langego
1899. Węgiel, kredka. 40,7 x 27,2 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
536x800
95 KB


Portret Jerzego Żuławskiego
1899. Węgiel, pastel. 45 x 29 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
514x800
77 KB

Portret Konrada Rakowskiego
1899. Węgiel, kredka, papier. 46 x 31 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
536x800
101 KB

Portret Franciszka Wyspiańskiego - ojca artysty
1900. Pastel. 46,7 x 61,7 cm. 
Własność prywatna.
800x602 
145 KB


Portret Salomei Hankiewiczowej z córką
1901. Pastel. 62,3 x 45,7 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
567x800
99 KB

Portret Elizy Pareńskiej
1902. Pastel. 62,6 x 46 cm.
Własność prywatna.
800x607
143 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Stanisław Wyspiański - str. 1
 Autoportrety
Iliada
Portrety dzieci (1)
 Portrety dzieci (2)
Portrety dzieci (3)
Polichromie
Portrety (1)
 Portrety (2)
 Portrety (3)
Rysunki
Teatr (1)
Teatr (2)
Teatr (3)
Widoki (1)
 Widoki (2)
Witraże  (1)
Witraże (2)
Witraże (3)
Inne obrazy (1)
Inne obrazy (2)