Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893


 

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


 1. Helena Blumówna, "Warsztat malarza realisty. Krajobraz". Muzeum Narodowe w Krakowie. Wydawnictwo "Sztuka" 1954.
 2.  
 3. Stanisława Serafińska, "Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne". Wydawnictwo Literackie Kraków, 1955.
 4.  
 5. Juliusz Starzyński, "Jan Matejko". Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1973.
 6.  
 7. Janusz Maciej Michałowski, "Jan Matejko". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1979.
 8.  
 9. "Muzea Krakowa". Pod redakcja Izabeli Kamińskiej. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1981.
 10.  
 11. Janusz Wałek, "Dzieje Polski w malarstwie i poezji". Wydawnictwo Interpress. Warszawa 1987.
 12.  
 13. Maria i Bogdan Suchodolscy, "Polska. Naród a sztuka". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1988.
 14.  
 15. Andrzej Ryszkiewicz, "Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1989
 16.  
 17. Dmitrij Szelest, "Lwowska Galeria Obrazów malarstwo polskie". Oficyna Wydawnicza AURIGA. Warszawa 1990.
 18.  
 19. "Matejko. Obrazy olejne". Ze wstępem Jerzego Malinowskiego i wyborem ilustracji Krystyny Sroczyńskiej. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1993.
 20.  
 21. Ewa Micke-Broniarek, "Matejce w hołdzie. W stulecie śmierci artysty". Katalog wystawy. Muzeum Narodowe w Warszawie, 1993.
 22.  
 23. Alicja Rudniewska. "Świątynie polskie w dzrzeworytach tygodników warszawskich XIXwieku". Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1993.
 24.  
 25. "Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło". Tygodnik, nr 27.
 26.  
 27. "Jana Matejki Poczet królów i książąt polskich". Wydawnictwo Interpress,1996.
 28.  
 29. Jan K. Ostrowski. "Mistrzowie malarstwa polskiego". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków 1996.
 30.  
 31. Maria Poprzęcka, "Arcydzieła malarstwa polskiego". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1997.
 32.  
 33. Halina Andrzejewska, Anna Derwojedowa, Janusz Derwojed, Andrzej Dulewicz, Hanna Kubaszewska. "Malarstwo polskie". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1997.
 34.  
 35. "Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki". Świat Książki. Warszawa,1997.
 36.  
 37. Ewa Suchodolska, Marek Wrede, "Jana Matejki Dzieje cywilizacji w Polsce". Zamek Królewski w Warszawie, 1998.
 38.  
 39. Miesięcznik "Miejsca Święte", luty 2000.
 40.  
 41. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Franciszek Stolot. "Historia malarstwa polskiego". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków 2000.
 42.  
 43. Henryk Marek Słoczyński, "Matejko". Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 44.  
 45. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska. "Malarstwo polskie w zbiorach za granicą". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków.
 46.  
 47. Katalog wystawy "Polski korona. Motywy wawelskie w sztuce polskiej 1800-1939". Koncepcja i scenariusz wystawy - Agnieszka Janczyk. Zamek Królewski na Wawelu. Kraków 2005
 48.  
 49. Praca zbiorowa. Redakcja naukowa: Dorota Folga-Januszewska. "Muzeum Narodowe w Warszawie. Arcydzieła malarstwa". Wydawnictwo "Arkady". Warszawa 2005.
 50.  
 51. Katalog wystawy "Malarze polscy w Monachium" ("I po co myśmy tam jechali"), Opracowanie Eliza Ptaszyńska, Zbigniew Fałtynowicz, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2005.
 52.  
 53. Ewa Micke-Broniarek, "Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm". Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 2005.
 54.  
 55. Barbara Ciciora-Czwórnóg. "Jan Matejko". BOSZ, Olszanica 2005.
 56.  
 57. "Encyklopedia Kresów". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński.
 58.  
 59. Joanna Tomalska, Beata Mróz. "Malarstwo polskie. Kolekcja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku". Oficyna Wydawnicza "Między niebem a ziemią", Białystok 2005.
 60.  
 61. Waldemar Okoń. "Kresy w malarstwie". Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006.
 62.  
 63. Magdalena Czapska-Michalik. "Jan Matejko". EDIPRESSE Polska SA. Warszawa 2006.
 64.  
 65. Praca zbiorowa. "Malarstwo polskie". Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009.
 66.  
 67. Praca zbiorowa. "Arcydzieła malarstwa. Muzeum Narodowe w Krakowie i Kolekcja Książąt Czartoryskich". Wydawnictwo "Arkady" 2010.
 68.  
 69. Barbara Ciciora, Aleksandra Krypczyk, "Galeria sztuki polskiej XIX wieku w Sukiennicach". Muzeum Narodowe w Krakowie, 2010.
 70.  
 71. Praca zbiorowa. "Wielka Encyklopedia Malarstwa Polskiego". Wydawnictwo Kluszczyński. Kraków 2011.

 

Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)
Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska