Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Dzieje cywilizacji w Polsce (1)I. Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965.
1889. Olej na desce. 79 x 120 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa - depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie.
800x553
106 KB

II. Koronacja pierwszego króla R.P. 1001.
1889. Olej na desce. 71 x 105 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa - depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie.
800x538
124 KB

II. Fragment.
Na pierwszym planie: Radzim-Gaudenty, brat św. Wojciecha, pierwszy arcybiskup gnieźnieński od roku 1000; Bolesław Chrobry (klęczy); Otto III, król niemiecki 983, cesarz rzymski 996.
498x800
116 KB

III. Przyjęcie Żydów R.P. 1096.
1889. Olej na płótnie. 76 x 112 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa - depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie.
800x546
125 KB

III. Fragment.
Scena pod katedrą płocką. Z prawej strony Bolesław III Krzywousty, za nim najstarszy jego brat Zbigniew. Ich ojciec, książę Władysław Herman, jest niewidoczny na tym fragmencie obrazu.
554x800
123 KB

IV. W Łęczycy pierwszy sejm. Spisanie praw. Ukrócenie rozbojów. R.P. 1182.
1888. Olej na desce. 74 x 110 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa - depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie.
800x539
117 KB

IV. Fragment.
Od lewej: oparty o okno Mikołaj z rodu Lisów lub Gryfitów, wojewoda krakowski; na tronie siedzi Kazimierz Sprawiedliwy; Jaksa z Miechowa trzyma drzewce sztandaru; tyłem stoi Gedko (Gedeon), biskup krakowski; pod kolumną siedzi Idzi, biskup Modeny, legat papieski w Polsce.
800x683
140 KB

V. Klęska lignicka. Odrodzenie. R.P. 1241.
1888. Olej na desce. 74,5 x 109,5 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa - depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie.
800x540
117 KB

V. Fragment.
Na marach lezą: Henryk Pobożny i Poppo von Ostern, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego. Po prawej pod kolumną stoi Konrad I Mazowiecki. Klęczy Kinga, córka króla Węgier, żona Bolesława Wstydliwego, beatyfikowana 1683. Krzyżem leży Jadwiga, żona Henryka Brodatego, księżna śląska.
800x562
115 KB

VI. Powtórne zajęcie Rusi. Bogactwo i oświata. R.P. 1366.
1888. Olej na desce. 79,5 x 110 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa - depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie.
800x586
144 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska