Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Poczet królów i książąt polskich (2)Kazimierz II Sprawiedliwy
Lata życia ok. 1138 - 1194.
Lata panowania 1177 - 1194.
Najmłodszy z synów Bolesława Krzywoustego.
439x600 90 KB

Kolor:
450x600
46 KB


Leszek Biały
Lata życia ok. 1186 - 1227.
Lata panowania po 1202 -1227.
Syn Kazimierza Sprawiedliwego.
452x600 89 KB

Kolor:
451x600
55 KB


Władysław Laskonogi
Lata życia 1161/66 - 1231
Lata panowania: ks. wielkopolski 1202 - 1231, ks. krakowski 1202 - przed 1206 i 1228 - 1231.
Syn Mieszka Starego.
468x600 92 KB

Kolor:
449x600
47 KB


Henryk I Brodaty
Lata życia ok. 1165 - 1238.
Lata panowania: ks. śląski 1201 - 1238, ks. krakowski 1231 - 1238.
Syn księcia śląskiego Bolesława Wysokiego i Adelajdy z Sulzbachu.
452x600 94 KB

Kolor:
451x600
52 KB
Brak obrazu w
poczcie królów
Matejki


Henryk II Pobożny
Lata życia ok. 1191 - 1241.
Lata panowania 1238 - 1241
Syn Henryka Brodatego i św. Jadwigi z Meranu.
 


Konrad Mazowiecki
Lata życia 1187 - 1247.
Lata panowania: ks. mazowiecki 1202 - 1247, ks. krakowski 1241 - 1243.
Syn Kazimierza Sprawiedliwego i Heleny.
454x600 82 KB


Bolesław V Wstydliwy
Lata życia 1226 - 1279.
Lata panowania 1243 - 1279.
Syn Leszka Białego i Grzymisławy.
472x600 86 KB

Kolor:
450x600
52 KB


Leszek Czarny
Lata życia ok. 1240 - 1288.
Lata panowania ks. krakowski 1279 - 1288.
Syn Kazimierza kujawsko-łęczyckiego i Konstancji, córki Henryka Pobożnego, wnuk Konrada Mazowieckiego.
441x600 83 KB

Kolor:
451x600
  44 KB


Przemysł II
Lata życia 1257 - 1296.
Lata panowania: ks. wielkopolski1279 - 1295, ks. krakowski 1290, król Polski 1295 - 1296.
Syn Przemysła I i Elżbiety, córki Henryka Pobożnego.
416x600 84 KB

Kolor:
449x600
44 KB


Wacław II
Lata życia 1271 - 1305.
Lata panowania: ks. krakowski 1291 - 1300, król Polski 1300 - 1305.
Syn Przemysła Ottokara II z czeskiej dynastii Przemyślidów.
468x600 82 KB

Kolor:
452x600
57 KB


Władysław Łokietek
Lata życia ok. 1260 - 1333.
Lata panowania 1306 - 1333.
Syn Kazimierza, księcia Kujaw, Łęczycy i Sieradza oraz Eufrozyny, córki księcia opolsko-raciborskiego.
464x600 90 KB

Kolor:
451x600
57 KB


Kazimierz III Wielki
Lata życia 1310 - 1370.
Lata panowania 1333 - 1370.
Syn Władysława Łokietka i Jadwigi, córki Bolesława Pobożnego., księcia Wielkopolski.
445x600 85 KB

Kolor:
451x600
63 KB

 


Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska