Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Unia Lubelska
Unia Lubelska
1869. Olej na płótnie. 298 x 512 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.Od 1957 jako depozyt w Muzeum Okręgowym w Lublinie.
800x481 109 KB


Fragmenty
Biskup Walerian Protasewicz Suszkowski i Jan Łaski
535x800
73 KB


Jan Firlej, arcybiskup Hozjusz i Łukasz Górka
800x697
130 KB


Król Zygmunt August z krucyfiksem, w tle tkanina z godłem państwa
535x800
114 KB


Ewangeliarz, na nim ręce prymasa Jakuba Uchańskiego i kasztelana Marcina Zborowskiego
800x664
136 KB


Tkanina pod Ewangeliarzem
559x800
127 KB


Dokumenty na dywanie
800x619
165 KB


Hetman Mikołaj Radziwiłł Rudy i hetman Mikołaj Mielnicki, z lewej kasztelan Marcin Zborowski. Obnażony miecz w ręku Radziwiłła jest znakiem oporu przed zjednoczeniem.
470x800
100 KB


Od lewej: (?) Tęczyńska, Beata Kościelecka, Anna Jagiellonka, nieznana główka, Zofia Szydłowiecka, (?) Herburtówna. Poniżej Andrzej Frycz Modrzewski i chłop pańszczyźniany.
577x800
123 KB

 

Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska