Stanisław Wyspiański
Kraków 1869 - Kraków 1907

Życiorys

Źródła
 

AutoportretyAutoportret
1890. Rys. ołówkiem. 18,2 x 15 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
636x800
45 KB


Autoportret
1890. Rys. ołówkiem na papierze. 21,5 x 16,5 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
591x800
66 KB

 Autoportret
1890. Rys. ołówkiem. 21,4 x 18,6 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
609x800
99 KB

Autoportret
1892-93. Olej, karton. 31,8 x 21 cm.
Muzeum Narodowym w Warszawie.
538x800
82 KB

Autoportret
1893-94. Olej na płótnie. 35 x 46,5 cm. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
800x648
119 KB

Autoportret
1894. Pastel. 56,5 x 45 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
635x800
120 KB

Autoportret
1895. Pastel. 47 x 29 cm.
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
505x800
111 KB

Autoportret
1898. Pastel. 50 x 41,2 cm.
Własność prywatna.
555x800
83 KB

Autoportret
1902. Pastel. 35 x 35 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
746x800
180 KB

Autoportret
1903. Pastel. 46 x 64 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x587
112 KB


Autoportret
1905. Pastel. 31,3 x 24 cm.
Własność prywatna.
582x800
127 KB

Autoportret
1907. Ołówek, papier. 20,5 x 16,7 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
615x800
96 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Stanisław Wyspiański - str. 1
 Autoportrety
Iliada
Portrety dzieci (1)
 Portrety dzieci (2)
Portrety dzieci (3)
Polichromie
Portrety (1)
 Portrety (2)
 Portrety (3)
Rysunki
Teatr (1)
Teatr (2)
Teatr (3)
Widoki (1)
 Widoki (2)
Witraże  (1)
Witraże (2)
Witraże (3)
Inne obrazy (1)
Inne obrazy (2)