Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Dzieje cywilizacji w Polsce (2)VII. Założenie Szkoły Głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane. R.P. 1361-1399-1400.
1889. Olej na desce. 79,5 x 62 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa - depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie.
623x800
124 KB

VIII. Chrzest Litwy. R.P. 1387.
1889. Olej na płótnie. 60x115,5 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa - depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie.
800x419
108 KB

VIII. Fragment.
Mnich franciszkanin błogosławiący biblią. Przed nim z włócznią Skirgiełło Iwan, książę trocki i połocki oraz podparty pod boki Witold Aleksander, książę grodzieński, wielki książę litewski 1401.
484x800
115 KB

IX. Wpływ Uniwersytetu na kraj w wieku XV. Nowe prądy. Husytyzm i Humanizm.
1889. Olej na desce. 69 x 116 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa - depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie.
800x478
110 KB

X. Złoty wiek literatury w XVI w. Reformacja. Przewaga katolicyzmu.
1889. Olej na desce. 69 x 107 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa - depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie.
800x508
116 KB

X. Fragment.
Centralną postacią jest Jan Kochanowski, obok z prawej - Mikołaj Rej. Niżej po lewej siedzi Samuel Maciejowski, biskup krakowski, kanclerz wielki koronny. Na górze, po prawej Stanisław Hozjusz, biskup warmiński, kardynał, przywódca polskiego Kościoła kontrreformacyjnego.
630x800
135 KB

XI. Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja. R.P. 1573.
1889. Olej na płótnie. 72,5 x 113 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa - depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie.
800x507
113 KB

XI. Fragment.
Orzeł na namiocie.
800x559
107 KB

XI. Fragment.
Z lewej Jan Zamojski, sekretarz królewski i starosta bełski, późniejszy kanclerz i wielki hetman koronny. Po prawej szablą migający Jan Tomasz Drohojewski, referendarz koronny.
589x800
132 KB

XII. Konstytucja 3 Maja. Sejm Czteroletni. Komisja edukacyjna. Rozbiór. R.P. 1795.
1889. Olej na desce. 79 x 120 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa - depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie.
800x532
123 KB

XII. Fragment.
Siedzą: Stanisław Staszic i Andrzej Zamojski, wielki kanclerz koronny. W srodku stoi Hugo Kołłątaj, z prawej Adam Kazimierz Czartoryski.
588x800
119 KB

XII. Fragment.
Siedzi król Stanisław August Poniatowski. Obok na prawo Marcello Baccciarelli, nadworny malarz. Z przodu na prawo siedzi Mikołaj Wasiliewicz Repnin, ambsador rosyjski w Warszawie.
635x800
121 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska