Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Poczet królów i książąt polskich (3)
Ludwik Andegaweński
Lata życia 1326 - 1382.
Lata panowania 1370 - 1382.
Syn Elżbiety Łokietkówny i Karola Roberta, króla Węgier z francuskiego rodu Andegawenów
440x600 88 KB

Kolor:
451x600
55 KB


Jadwiga
Lata życia ok. 1374 - 1399.
Lata panowania 1384 - 1399.
Córka Ludwika Wielkiego, króla Węgier i Polski, oraz Elżbiety Bośniaczki.
396x600 76 KB

Kolor:
450x600
63 KB


Władysław II Jagiełło
Lata życia 1352 - 1434.
Lata panowania 1384 - 1434.
Syn księcia Olgierda i Juliany, księżniczki twerskiej.
452x600 81 KB

Kolor:
450x600
55 KB


Władysław III Warneńczyk
Lata życia 1424 - 1444.
Lata panowania 1434 - 1444.
Syn Władysława Jagiełły i Zofii (Sonki) Holszańskiej.
471x600 88 KB

Kolor:
450x600
57 KB


Kazimierz Jagiellończyk
Lata życia 1427 - 1492.
Lata panowania 1447 - 1492.
Syn Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej.
496x600 82 KB

Kolor:
450x600
53 KB


Jan Olbracht
Lata życia 1459 - 1501.
Lata panowania 1492 - 1501.
Syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, córki cesarza Albrechta II, króla Czech i Węgier.
496x600 88 KB

Kolor:
451x600
52 KB


Aleksander Jagiellończyk
Lata życia 1461- 1506.
Lata panowania 1501 - 1506.
Syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki.
457x600 87 KB

Kolor:
451x600
46 KB


Zygmunt I Stary
Lata życia 1467 - 1548.
Lata panowania 1506 - 1548.
Syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki.
478x600 86 KB

Kolor:
450x600
  57 KB


Zygmunt II August
Lata życia 1520 - 1572.
Lata panowania 1548 - 1572.
Syn Zygmunta Starego i  Bony Sforza.
478x600 89 KB

Kolor:
451x600
41 KB


Henryk Walezy
Lata życia 1551 - 1589.
Lata panowania 1573 - 1574.
Syn króla Francji Henryka II de Valois i Katarzyny Medici.
464x600 82 KB

Kolor:
450x600
  37 KB


Anna Jagiellonka
Lata życia 1523 - 1596.
Lata panowania 1575 - 1596.
Córka Zygmunta Starego i Bony Sforza.
439x600 90 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska