Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Drzeworyty wg rysunków i obrazów Jana Matejki
Domy drewniane w Wiśniczu w czasie deszczu
1863. Drzeworyt wykonał F. Zabłocki wg rysunku Jana Matejki.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
629x800
170 KB


Domy drewniane w Wiśniczu
1863. Drzeworyt wykonał F. Zabłocki wg rysunku Jana Matejki.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
------------------------------------------
Kilka dni po wykonaniu tych rysunków drewniany Wiśnicz spłonął.
707x800 133 KB


Stare domy w Wiśniczu
1868. Drzeworyt wykonał F. Zabłocki wg rysunku Jana Matejki.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
951x1200
501 KB

Drewniane domy w Nowym Wiśniczu
?. Drzeworyt wg rysunku Jana Matejki.
?
1000x606
244 KB


KRAKÓW
Kostnica przy kościele p.w. świętej Barbary
Drzeworyt wykonał F. Szymborski wg rysunku Jana Matejki. 23 x 27 cm.
"Kłosy" 1866, t. 3, nr 62, str. 112.
800x704
142 KB


ŻEGOCINA
Wnętrze kruchty drewnianego kościoła z 1293 roku, założonego przez Zbigniewa Żegotę
Drzeworyt wg rysunku Jana Matejki. 22 x 14 cm.
"Tygodnik Ilustrowany" 1866, t. 13, nr 350, str. 264
533x800
104 KB


STARY SĄCZ
Kościół klasztorny Panien Klarysek p.w. Świętej Trójcy, kropielnica gotycka
Drzeworyt wg rysunku Jana Matejki. 15,5 x 12,5 cm.
"Tygodnik Ilustrowany" 1867, t. 16, nr 419, str. 164
622x800 142 KB


ŻÓŁKIEW
Murowana bożnica renesansowa z XVII wieku
Drzeworyt wg rysunku Jana Matejki. 15 x 23 cm.
"Kłosy" 1870, t. 12, nr 296, str. 129
800x526
100 KB


LWÓW
Wieża katedry ormiańskiej i kolumna św. Krzysztofa, widok od strony cmentarza
Drzeworyt wykonał P. Dyamentowski wg rysunku Jana Matejki. 23,5 x 17 cm.
"Kłosy" 1872, t. 15, nr 388, str. 376
584x800
112 KB


LWÓW
Cerkiew Wołoska, wejście od strony dziedzińca
Drzeworyt wykonał P. Dyamentowski wg rysunku Jana Matejki. 17 x 23 cm.
"Kłosy" 1873, t. 16, nr 395, str. 60
800x587
137 KB

Maćko Borkowic
1873? Drzeworyt wykonany przez Jana Styfiego wg obrazu Jana Matejki.
631x800
195 KB

Wacław Wilczek podczas obrony klasztoru w Trzebicach
1876. Drzeworyt wykonany przez Bronisława Puca wg zaginionego obrazu Jana Matejki.
495x800
130 KB

Święty Stanisław karcący Bolesława Śmiałego
1877. Drzeworyt wykonany przez Bronisława Puca wg zaginionego obrazu Jana Matejki.
800x592
156 KB

Grzymisława z synem Bolesławem Wstydliwym w więzieniu u Konrada Mazowieckiego w Sieciechowie
1879. Drzeworyt wykonany przez Józefa Holewińskiego wg zaginionego obrazu Jana Matejki.
800x443
134 KB

Pozorna zgoda Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem
1880. Drzeworyt wykonany przez Józefa Holewińskiego wg zaginionego obrazu Jana Matejki.
1000x490
204 KB

Kordecki na murach Częstochowy, błagający o pomoc Bożą
1884. Drzeworyt wykonany przez Józefa Holewińskiego wg zaginionego obrazu Jana Matejki.
368x800
112 KB

Ślub Kazimierza Jagiellończyka z arcyksiężniczką Elżbietą
1890. Drzeworyt wykonany przez Andrzeja Zajkowskiego wg zaginionego obrazu Jana Matejki.
518x800
172 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki

Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska