Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Batory pod PskowemBatory pod Pskowem.
1872. Olej na płótnie. 322 x 512 cm. 
Zamek Królewski w Warszawie.
800x470
143 KB

SzkiceBatory pod Pskowem. Szkic do obrazu.
1869. Olej na płótnie.
Muzeum Narodowe, Poznań.
800x506
116 KB

Studium zbroi Stefana Batorego.
1871. Olej na plótnie.
Muzeum Narodowe, Kraków. Dom Jana Matejki.
630x800
106 KB

FragmentyKról Stefan Batory.
592x800
122 KB

Głowa króla.
800x582
138 KB

Władyka połocki Cyprian.
620x600
127 KB

Głowa władyki Cypriana.
522x600
102 KB

Iwan Naszczokin.
397x600
99 KB

Roman Wasiliewicz Ołfierew.
800x574
114 KB

Stanisław Żółkiewski i Baltazar Batory.
470x800
100 KB

Procesja wychodząca z bram miasta.
577x800
123 KB

 


Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska