Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Portrety (1)

Portret Franciszka Matejki z trojgiem dzieci
1853. Olej na płótnie. 59 x 53,5 cm.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, depozyt w stałej ekspozycji w Domu Jana Matejki w Krakowie.
611x800
48 KB

Portret Leonarda Serafińskiego
1856. Olej.
Własność prywatna.
630x800
71 KB

Żydówka
1856. Akwarela, papier. 16,5 x 12,5 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
458x600
70 KB


Studium głowy starca
1858. Olej na tekturze. 62 x 44 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
555x800
60 KB


Portret Marii Maurizio
1859. Olej na płótnie. 77 x 61,5 cm.
Dom Jana Matejki. w Krakowie.
641x800
67 KB


Portret Parysa Maurizio
1859. Olej na płótnie. 77 x 61,3 cm.
Dom Jana Matejki. w Krakowie.
640x800
61 KB

Portret Marii Matejko - siostry artysty
1859. Olej na tekturze. 60,5 x 47,5 cm.
Dom Jana Matejki. w Krakowie.
621x800
72 KB


Portret Wiktorii Kosińskiej
1859. Olej na płótnie. 85,5 x 70,5 cm.
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy.
655x800
53 KB


Portret młodego mężczyzny
1860. Akwarela na papierze. 24 x 17,5 cm.
Dom Jana Matejki. w Krakowie.
580x800
92 KB

Portret trojga dzieci artysty
1870. Olej na płótnie. 127,5 x 160 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x628
93 KB

Portret Leonarda Serafińskiego
1870. Olej na płótnie. 110,5 x 88,5 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie - Sukiennice.
634x800
69 KB

Portret Marii Pusłowskiej
1871. Olej.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
599x800
124 KB


Portret Łukasza Dobrzańskiego
1873. Olej na desce. 66 x 53 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
657x800
62 KB

Portret Piotra Moszyńskiego
1874. Olej na płótnie. 190 x 120 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie - Sukiennice.
513x800
95 KB

Portret Marceliny Czartoryskiej
1874. Olej.
Muzeum Narodowe w Krakowie - Zbiory Czartoryskich.
581x800
95 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia


Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)
Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - polichromie

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
MatejkiWielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska