Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Sceny i postacie historyczne (3)
Zygmunt August i Barbara na dworze Radziwiłłowskim w Wilnie
1867. Olej na płótnie. 127 x 107 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
667x800
94 KB


Święty Kazimierz - królewicz polski
1869. Akwarela na papierze. 25,5 x 21,2 cm. 
Dom Jana Matejki w Krakowie.
721x800
94 KB

Unia Lubelska
1869. Olej na płótnie. 298 x 512 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Depozyt w Muzeum Okręgowym w Lublinie.

Zobacz fragmenty obrazu.

800x481
109 KB

Batory pod Pskowem 
1872. Olej na płótnie. 322 x 512 cm. 
Zamek Królewski w Warszawie.

Zobacz fragmenty obrazu.

800x470 
143 KB

Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem
1872, olej na płótnie, 221 x 315 cm. 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
800x579 
130 KB


Gamrat i Stańczyk 
1873-1878. Olej na desce. 132 x 87,5 cm. 
Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku..
517x800
97 KB

Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w roku 1521 w Krakowie
1874. Olej na desce. 94 x 189 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x403 
139 KB

Portret hetmana Ostafija Daszkiewicza
1874. Olej na tekturze. 72,5 x 57,5 cm.
Muzeum Śląskie w Katowicach.
------------------------------------
Żył w latach 1455-1535. Starosta kaniowski i czerkaski, dowódca kozacki. Walczył przeciw najazdom tatarskim i w wojnach z Moskwą.

629x800
138 KB


Iwan Groźny 
1875. Olej na płótnie. 90 x 224 cm. 
Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice.
800x324
77 KB


Uczta u Wierzynka 
1877. Olej na desce. 100 x 74 cm. 
Własność prywatna.
621x800
139 KB

Bitwa pod Grunwaldem
1878. Olej na płótnie. 426 x 987 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
Zobacz fragmenty obrazu.
-----------------------------------------
Tekst "Pieśni o zwycięstwie" śpiewanej wkrótce po bitwie pod Grunwaldem.
1000x426 
147 KB


Bitwa pod Warną
1879. Olej na desce. 58 x 92 cm.
Szépmüvészeti Muzeum, Budapeszt.
1000x623
140 KB

Władysław Warneńczyk, fragment obrazu Bitwa pod Warną
642x800
154 KB


Spór małżeński Gryfiny z Leszkiem Czarnym
1879. Olej na desce. 33,5 x 48 cm
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
800x543
114 KB

Władysław Łokietek zrywający układy z Krzyżakami w Brześciu Kujawskim
1879. Olej na desce. 35,5 x 39,5 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x661
126 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia


Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)
Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - polichromie

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
MatejkiWielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska