Stanisław Wyspiański
Kraków 1869 - Kraków 1907

Życiorys

Źródła
 

Rysunki


 


Studium rzeźby i rysunku według Michała Anioła i Rafaela
1887. Ołówek na papierze. 20,7 x 16,9 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
664x800
63 KB


Szkice z Dürera
1887-1888. Ołówek na papierze. 20,2 x 12,8 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x634
72 KB


Studia ze sztuki włoskiej
1888-1889. Ołówek na papierze. 23,2 x 17,3 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
662x800
51 KB


Bóg Ojciec według Michała Anioła
1888. Ołówek na papierze. 34,5 x 50 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x549
76 KB


Bóg Ojciec oddziela światło od ciemności, według Rafaela
1888. Tusz na papierze. 10,5 x 17 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x505
80 KB


Kościół w Sękowej
Rysunek wykonany do "Teki Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej.
1888. Tusz na papierze. 26 x 26 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x773
69 KB


Drewniany kościół w Nawojowej
1889. Ołówek na papierze. 16,7 x 20,2 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x673
81 KB


Apostoł Paweł, rysunek akademicki
1889. Ołówek na papierze. 105 x 62 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
471x800
49 KB


Akt kobiecy, rysunek akademicki
1890-1892. Ołówek na papierze. 81 x 63,5 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
636x800
84 KB


Norymberga
1890. Ołówek na papierze. 19 x 14,5 cm
Muzeum Narodowe w Krakowie.
615x800
58 KB


Rysunek z Norymbergi
Karta ze szkicownika.
1890. Ołówek, tusz, kredka na papierze. 20,2 x 16,5 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
486x800
68 KB


Panna mądra, ze sztychu Martina Schongauera
1890. Ołówek na papierze. 21,3 x 16,1 cm
Muzeum Narodowe w Krakowie.
621x800
52 KB


Rysunek z pieczęci biskupiej
1890. Ołówek na papierze. 20,1 x 16,2 cm
Muzeum Narodowe w Krakowie.
646x800
49 KB


Rysunek z pieczęci majestatycznej Kazimierza Wielkiego
1890. Ołówek na papierze. 20,2 x 16,4 cm
Muzeum Narodowe w Krakowie.
645x800
70 KB


Kielich goryczy (Chrystus na Górze Oliwnej)
Projekt płaskorzeźby na wschodnią elewację kościoła Świętego Krzyża.
1896. Piórko, kalka. 49,3 x 61,7 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x652
176 KB


Widok z Małego Rynku na kościół Mariacki
1897. Ołówek na papierze. 11,6 x 23,8 cm
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x466
41 KB


Rynek Główny z mieszkania Feliksa Jasieńskiego-Mangghi:
- widok na lewo w stronę ulicy Grodzkiej,
- widok w prawo w stronę wieży Ratuszowej.
1904. Ołówek na papierze. Część lewa 32,6 x 19,8 cm, część prawa 32,5 x 40,5 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x474
72 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Stanisław Wyspiański - str. 1
 Autoportrety
Iliada
Portrety dzieci (1)
 Portrety dzieci (2)
Portrety dzieci (3)
Polichromie
Portrety (1)
 Portrety (2)
 Portrety (3)
Rysunki
Teatr (1)
Teatr (2)
Teatr (3)
Widoki (1)
 Widoki (2)
Witraże  (1)
Witraże (2)
Witraże (3)
Inne obrazy (1)
Inne obrazy (2)