Julian Fałat
Tuligłowy w pobliżu Lwowa 1853 - Bystra na Śląsku 1929

Życiorys

ŹródłaŚwiteź
1888. Akwarela.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x474
80 KB

Świteź
1888. Akwarela na papierze. 72 x 55,5 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
572x800
121 KB

Las
1888. Akwarela na papierze. 25 x 55 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x466
116 KB

Polowanie na niedźwiedzia
1888. Olej na płótnie. 56 x 106 cm.
Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej.
800x406
97 KB

Odpoczynek myśliwych w lesie
1889. Olej na płótnie. 58 x 119 cm.
Muzeum Okręgowe w Toruniu.
800x394
73 KB


Powrót z polowania na saniach
Ok. 1890. Olej na dykcie. 37 x 66 cm.
Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej.
800x508
42 KB

Oszczepnicy
1890. Akwarela na papierze. 71 x 53 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
596x800
68 KB

Głowa rybaka
1891. Akwarela na papierze. 17,8 x 11,5 cm.
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
511x800
67 KB

Krajobraz zimowy
1891. Akwarela na papierze. 71 x 100 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x579
49 KB

Polowanie w Nieświeżu
1891. Olej na płótnie. 83 x 116 cm. 
Własność prywatna.
800x386
97 KB

Powrót z niedźwiedziem
1892. Olej na płótnie. 151 x 255 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x467 114 KB


Nagonka
1892. Akwarela na papierze. 60 x 142 cm.
Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej.
800x342
60 KB

Cmentarz Montmartre w Paryżu
1893. Akwarela, olej, tempera na papierze. 37 x 91,5 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x324
67 KB

Jarmark w Ułaszkiewicach
1893. Akwarela na papierze. 32,5 x 62,5 cm. 
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x364
68 KB

Polowanie na łosia
1894.  Olej na płótnie. 76 x 200.
Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice.
800x308 51 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Julian Fałat - str. 1
Julian Fałat - str. 2
Julian Fałat - str. 3
Julian Fałat - str. 4
Julian Fałat - str. 5
Julian Fałat - str. 6
Julian Fałat - str. 7
Julian Fałat - str. 8