Julian Fałat
Tuligłowy w pobliżu Lwowa 1853 - Bystra na Śląsku 1929

Życiorys

ŹródłaPolowanie - nagonka
1894. Akwarela na papierze. 54 x 100 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x421
86 KB

Wyjazd na polowanie
1895. Olej na płótnie. 76,5 x 176 cm. 
Muzeum Okręgowe w Toruniu.
800x349
44 KB

Przeprawa przez roztopy
? Olej na desce. 20 x 40 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x388 68 KB

Fragment panoramy "Berezyna"
1895. Olej na płótnie. 110 x 164 cm. 
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
800x545
101 KB


Okładka albumu "Panorama Berezyna"
1896.
Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej.
800x700
104 KB


Fragment panoramy z  albumu "Panorama Berezyna"
1896.
Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej.
800x594
82 KB

Autoportret z paletą
1896. Olej na płótnie. 135,5 x 86 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
524x800
78 KB

Widok Krakowa
1896. Akwarela na papierze. 65,5 x 163,5 cm. 
Muzeum Śląskie w Katowicach.
800x343 60 KB


Widok Krakowa
1896. Akwarela na papierze. 58 x 138 cm. 
Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej.
800x332
43 KB

Kraków rankiem
1897. Olej na płótnie. 69,5 x 40 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
445x800 58 KB

Pejzaż zimowy - Kraków
1897. Olej na płótnie. 57 x 128 cm. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
800x364
64 KB


Widok Krakowa
1898.
Własność prywatna.
800x395
61 KB

Portret Gabrieli Zapolskiej
1898. Akwarela na papierze. 51 x 35 cm.
Muzeum Narodowe w Kielcach.
556x800 52 KB


Błonie podkrakowskie
1899. Olej na płótnie. 35,6 x 101 cm. 
Muzeum Górnośląskie w Bytomi.
800x291
37 KB

Po polowaniu
1898. Akwarela na papierze.
Muzeum Sztuki w Łodzi.
800x608
119 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Julian Fałat - str. 1
Julian Fałat - str. 2
Julian Fałat - str. 3
Julian Fałat - str. 4
Julian Fałat - str. 5
Julian Fałat - str. 6
Julian Fałat - str. 7
Julian Fałat - str. 8