Józef Szermentowski
Bodzentyn 1833 - Paryż 1876

Życiorys

Źródła
Widok wsi kieleckiej (okolice Dębna)
1855. Olej na tekturze. 21,2 x 25,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
800x680 82 KB


Widok Sandomierza od strony Wisły
1855. Olej na płótnie. 57 x 81,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kielce.
800x577
63 KB


Chęciny
1857. Olej na płótnie. 56,6 x 81,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kielce.
800x562
67 KB

Odpoczynek oracza
1861. Olej na płótnie. 71 x 100 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x576
102 KB

Pogrzeb chłopski
1862. Olej na płótnie. 79,5 x 106 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x592
92 KB


Przed kościołem
1862-1865. Olej na płótnie. 49 x 65,5 cm.
Własność prywatna.
800x589
95 KB

Studium wioski polskiej
1866-68. Olej, tektura. 46 x 55 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
800x663
112 KB

Jezioro w lesie
1868. Olej na płótnie. 33 x 39 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x669
112 KB

Pieniny
1868. Olej na płótnie. 
Muzeum Narodowe, Kraków.
800x668
106 KB

Stary żołnierz i dziecko w parku (Pasowanie na rycerza przez dziadunia)
1868. Olej na płótnie. 
Muzeum Narodowe, Poznań.
800x653
118 KB

Pejzaż z krowami
1869. Olej na płótnie. 60 x 100 cm.
Własność prywatna.
800x481
56 KB

Droga do wsi
1872. Olej na płótnie. 59 x 80,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kielce.
800x578
102 KB


Poddaństwo
1873. Olej na płótnie. 65,5 x 92 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x573
104 KB

W parku
1873. Olej na płótnie. 55 x 46 cm.
Muzeum Narodowe, Wrocław.
622x800
134 KB

Krajobraz nadrzeczny
1873. Olej na płótnie. 53 x 72 cm.
Muzeum Narodowe, Kielce.
800x579
73 KB

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Józef Szermentowski - str. 2