Bernardo Bellotto zwany Canaletto
Wenecja 1721 - Warszawa 1780


    Malarz włoski urodzony w Wenecji. Uczył się u swojego wuja Antonio Canala zwanego również Canaletto. Działał początkowo w Wenecji i innych miastach włoskich. W latach 1747-1758 przebywał w Dreźnie, od 1748 był malarzem nadwornym Augusta III; ok. 1759-1761 na dworze cesarskim w Wiedniu a w 1761 na dworze elektorskim w Monachium. Od 1764 był wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie. W latach 1767-1780 pracował dla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie.

    Bernardo Bellotto był obok A. Canala i F. Guardiego najwybitniejszym przedstawicielem weneckiego malarstwa wedutowego; malował głównie panoramy miast, widoki ulic, placów i budowli, ożywione rodzajowym sztafażem (cykle widoków Drezna, Wiednia, Warszawy), oraz fantastyczne widoki architektoniczne; był mistrzem perspektywy, artystą uczulonym na kolor i światło: dzieła jego cechuje precyzyjny rysunek i bezbłędna perspektywa linearna, osiągana m.in. dzięki stosowania ciemni optycznej (camera obscura). Koloryt utrzymywany w jasnej, niekiedy chłodnej tonacji. Twórczość Bernarda Bellotta w Warszawie uległa ewolucji: obok wedut (dla "Sali Prospektowej" Zamku Królewskiego) tworzył freski (w Zamku Ujazdowskim), obrazy historyczne (Elekcja Stanisława Augusta, dwie wersje - 1776 i 1778, Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 1779), dekoracje teatralne, a zwłaszcza sceny rodzajowe (Ulica Miodowa 1777), w których pojawiają się portrety (Widok ogólny Warszawy od strony Pragi 1770), zwiększa się zainteresowanie pejzażem (Widok łąk wilanowskich), w którego tle pojawiają się efekty barw i światła zapowiadające realizm XIX wieku.

    Po zniszczeniach wojennych
obrazy Bernarda Bellotto stanowiły cenny dokument ikonograficzny do rekonstrukcji zabytkowych dzielnic Warszawy.
  
(Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1973)

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia

Bernardo Bellotto - str. 1
Bernardo Bellotto - str. 2