Bernardo Bellotto zwany Canaletto
Wenecja 1721 - Warszawa 1780

Życiorys

Źródła
Krakowskie Przedmieście od strony Nowego Światu
Ok. 1773-1779. Olej na płótnie. 107,5 x 83,5 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
1000x787
157 KB


Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego
1773. Olej na płótnie. 166 x 269 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
1000x607
115 KB


Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego (fragment)
1773
Zamek Królewski w Warszawie.
667x800
153 KB


Krakowskie Przedmieście w stronę Kolumny Zygmunta
1774. Olej na płótnie. 115 x 170,5 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
1000x654
160 KB


Widok łąk wilanowskich
1775. Olej na płótnie. 173 x 246 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
1000x705
115 KB


Widok łąk wilanowskich (fragment)
1775.
Zamek Królewski w Warszawie.
1000x797
161 KB


Elekcja Stanisława Augusta
1778. Olej na płótnie. 177 x 250 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
1000x703
197 KB


Elekcja Stanisława Augusta (fragment),
wojewoda płocki i marszałek sejmu elekcyjnego
1778.
Zamek Królewski w Warszawie.
682x800
177 KB


Widok Ujazdowa i Łazienek
1776. Olej na płótnie. 146 x 243 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
1000x611
109 KB


Ulica Długa
1777. Olej na płótnie.
Zamek Królewski w Warszawie.
1000x638
154 KB


Ulica Miodowa
1777. Olej na płótnie. 84 x 107,5 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
1000x795
159 KB


Plac Krasińskich z Pałacem Rzeczypospolitej
1778. Olej na płótnie. 116 x 164 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
1000x701
176 KB


Rynek Nowego Miasta z kościołem Sakramentek
1778. Olej na płótnie. 84 x 106 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
1000x789
164 KB


Ulica Senatorska z kościołem Reformatów
1779. Olej na płótnie. 84,5 x 107 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
1000x787
147 KB


Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w roku 1633
1779. Olej na płótnie.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
1000x620
136 KB


Kościół Wizytek
1780. Olej na płótnie. 113 x 170 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
1000x660
163 KB


Pułkownik Koenigsfels udziela lekcji jazdy konnej księciu Józefowi Poniatowskiemu
?. Olej na płótnie. 73 x 82,5 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
922x800
117 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia

Bernardo Bellotto - str. 1
Bernardo Bellotto - str. 2