Władysław Malecki
Masłów k. Kielc 1836 - Szydłowiec 1900

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


  1. Andrzej Ryszkiewicz, "Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1989.

  2. Halina Andrzejewska, Anna Derwojedowa, Janusz Derwojed, Andrzej Dulewicz, Hanna Kubaszewska. "Malarstwo polskie". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1997.

  3. Maria Poprzęcka, "Arcydzieła malarstwa polskiego". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1997.

  4. Aleksandra Melbechowska-Luty. "Nokturny. Widoki nocy w malarstwie polskim". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1999.

  5. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Franciszek Stolot. "Historia malarstwa polskiego". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków 2000.

  6. "Krajobrazy. Polskie malarstwo pejzażowe od Oświecenia do końca XX wieku". KAW, 2000.

  7. Katalog wystawy "Malarze polscy w Monachium" ("I po co mysmy tam jechali"), Opracowanie Eliza Ptaszynska, Zbigniew Faltynowicz, Muzeum Okregowe w Suwalkach, 2005.

  8. Ewa Micke-Broniarek, "Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm". Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 2005.


 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Obrazy