Artur Grottger
Ottyniowice na Podolu 1837 - Amélie-les-Bains 1867

Życiorys

Źródła
 
 

Pięć cyklówWarszawa I. 1861.
Żółtawy karton, kredka czarna, niekiedy światła wydobyte białą. 
Wymiary ok.25 x 35 cm.
Wszystkie kartony sygnowane "A. G.", karton IV datowany "1861".
Muzeum Narodowe, Wrocław.
7 kartonów

Warszawa II. 1862.
Żółtawy karton, kredka czarna, światła wydobyte białą. 
Wymiary 38 x 47 cm.
Wszystkie kartony sygnowane "A. G.", wszystkie prócz VI datowane "1862".
Victoria and Albert Museum, Londyn.
7 kartonów

Polonia. 1863.
Żółtawy karton, kredka czarna, światła wydobyte białą. 
Wymiary 33,5-44 x 47-57 cm.
Wszystkie kartony sygnowane "A. G." i datowane "1863".
Országos Magyar Szépmüvészeti Muzeum, Budapeszt.
9 kartonów

Lituania. 1864 - 1866.
Żółtawy karton, kredka czarna, światła wydobyte białą. 
Wymiary 44,5 x 59 cm.
Wszystkie kartony sygnowane "A. G.", karton I datowany "1864", karton II i III - "1865", trzy ostatnie - "1866".
Muzeum Narodowe, Kraków.
6 kartonów

Wojna. 1866 - 1867.
Żółtawy karton, kredka czarna, światła wydobyte białą. 
Wymiary: karton I i XI - ok. 30 x 48 cm, pozostałe - 61.5 x 48 cm.
Wszystkie kartony sygnowane "A. G.", kartony I - V datowane "1866", następne "1867".
Muzeum Narodowe, Wrocław
11 kartonówROK 1863


   1.
   Poszła młódź do lasu,
   Pustką stoją dwory,
   Pozostał pod strzechą
   Kto stary, lub chory.
 
   2.
   Poszła młódź wśród boju,
   Inni poszli w pęta:
   Ratujże ich, Panno
   Częstochowska, święta.
 
   3.
   Nieraz ciemną nocą
   W okno ktoś kołacze;
   Przynieśli rannego:
   - Cicho... matka płacze.
 

   4.
   Pozostały matki
   I siostry i żony,
   Został smutek wielki,
   Żal nieutulony.
 
   5.
   Płyną z różnych domów
   Gorące modlitwy.
   Czasem strzały słychać,
   Tu bitwy, tam bitwy...
 
   6.
   Jedzie sznur kibitek
   Na wschód od Tobolska
   Tylu swoich synów
   Żegna Matka - Polska.

 (Maria Konopnicka)

  


Inne obrazyArtur Grottger - str. 2.

Cykl "Szkoła szlachcica polskiego".
Odbicie łupu Tatarom.
Tatarzy w ucieczce.
Utarczka ze Szwedami.
Autoportret ze strachem na wróble.
Żydzi przed karczmą.
Pejzaż.
Portret Fryderyki z Maszkowskich Jakubowiczowej.
Pobudka (Pobudka powstańców).
Portret klaczy w Porębie.
Spotkanie Jana III Sobieskiego z cesarzem Leopoldem I pod Schwechat.
Wianki.
Artur Grottger - str. 3

Ucieczka Henryka Walezego z Polski.
Portret hrabianki Thun.
Modlitwa wieczorna rolnika.
Autoportret z cygarkiem.
Na przejażdżce. Portret Aleksandra Pappenheima.
Obywatel z Barszczowic.

Portret dziewczynki.
Portret nieznanego mężczyzny.

Rekonesans.
Modlitwa konfederatów barskich przed bitwą pod Lanckoroną.
Portret Marii Sawiczewskiej, siostry artysty.

W Saskim Ogrodzie w Warszawie.
Po powstaniu (W drodze do kościoła).
Dostojnik.

Nokturn.
Artur Grottger - str. 4

Pojednanie.
Popiersie kobiety
.
Autoportret 1865.
Chrystus w koronie cierniowej.
Przejście przez granicę.
Wedeta.
Portret dziewczynki z medalionem.
Portret rudowłosej.

Pożegnanie powstańca.
Powitanie powstańca.
Pochód na Sybir
.

Pod eskortą.
Pod murami więzienia.
Portret Franciszka Tepy
.
Portret Jerzego Lubomirskiego.

Portret Klementyny z Dzieduszyckich Szembekowej-Szolc.
ArturGrottger - str. 5

Szlachcic pod figurą.
Portret Wandy Monné w stroju balowym
.
W rok głodu na Huculszczyźnie.

Alegoria wojny.
Pochód na Sybir.
Z krzyżem po śniegu
.
Biedna muzykantka.
Portret mężczyzny
- Wincentego Wasilewskiego (?).
Portret Wincentego Chochlik Wasilewskiego.

Autoportret 1867.
Przed posągiem Napoleona.
Fryne.
Czytający starzec.

Joanna d'Arc.

Portret kobiety.

Portret mężczyzny.

 

 
 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Grottger - str. 1
Grottger - str. 2
Grottger - str. 3
Grottger - str. 4
Grottger - str. 5
Grottger - Warszawa 1
Grottger - Warszawa 2
Grottger - Polonia
Grottger - Lituania
Grottger - Wojna