Zygmunt Vogel
Warszawa 1764 - Warszawa 1826

Życiorys

Źródła

Kolejność alfabetyczna według nazw miejscowości.

Większość opisów obrazów pochodzi z książek p. Krystyny Sroczyńskiej wymienionych w spisie źródeł.


NIEGOSZOWICE
Widok dworu w Niegoszowicach.
1800. Akwarela. 48 x 62,6 cm. 
Muzeum Narodowe, Kraków.
--------------------------------------
Dwór klasycystyczny z końca XVIII wieku, zbudowany przez ks. Michała Sołtyka, dziekana kapituły krakowskiej. Ogród krajobrazowy.
800x571  113 KB

NOWY DWÓR
Widok Nowego Dworu z przeciwległego brzegu Narwi.
1801. Akwarela. 46 x 63 cm. 
Własność prywatna.
--------------------------------------
W głębi panorama miasteczka z sylwetką kościoła, zbudowanego w roku 1792, prawdopodobnie według projektu Stanisława Zawadzkiego.
800x585  107 KB

OJCÓW
Widok zamku w Ojcowie.
1787. Akwarela. 40,6 x 56,8 cm. 
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
---------------------------------------
Strażniczy gotycki zamek królewski, zbudowany w XIII wieku na wyniosłej skale wapiennej, rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego w połowie wieku XIV. Od roku 1826 w ruinie. Na pierwszym planie widoczne zabudowania wsi.
800x505  98 KB


OJCÓW
Widok zamku w Ojcowie.
1806. Akwaforta wykonana przez Jana Freya wg rysunku Z. Vogla.
800x503
85KB

OLESIN
Widok części ogrodu angielskiego w Olesinie koło Kurowa.
1789. Akwarela. 37,8 x 56,8 cm. 
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
----------------------------------------
Położony nad rzeczką Kurówką i kilkoma połączonymi ze sobą sadzawkami ogród romantyczny w posiadłości Stanisława Kostki Potockiego, z domkami mieszkalnymi dla członków rodziny i różnymi pawilonami, powstał w roku 1782 w wyniku współpracy właściciela z  architektem Christianem Piotrem Aignerem. Prace nad upiększeniem rezydencji prowadzono do roku 1807. Sprzedana w 1833 roku przez syna Stanisława Kostki, Aleksandra, dziś przetrwała po niej tylko nazwa. Na przełomie wieków XVIII i XIX Olesin był również miniaturową miejscowością kuracyjną, z jego wód leczniczych korzystali tylko właściciele i ich rodzina. Wielki Most usytuowany opodal domu Aleksandry, żony Stanisława Kostki, ozdobiony rzeźbą i wazonami, zbudowany został w roku 1788.
800x482
105 KB

OLESIN
Widok domu Stanisława Kostki Potockiego od strony sadzawki, w głębi po prawej domek Jana Potockiego.
1789. Akwarela. 30 x 42,7 cm.
Biblioteka Narodowa w Warszawie.
--------------------------------------
Zwany Domem Murowanym, położony malowniczo nad sadzawką, był siedzibą właściciela i pierwszym znanym projektem powstałym w wyniku długoletniej współpracy Stanisława Kostki Potockiego z Christianem Piotrem Aignerem. Ukończony w roku 1785 miał elewację frontową i boczną od strony sadzawki rozwiązane w stylu klasycyzmu, pozostałe dwie sugerowały preromantyczną ruinę. Dom spalony w 1804 roku odbudowany do roku 1807. Los jego po sprzedaży w roku 1833 Olesina nie jest znany.
800x534
100 KB

OLESIN
Widok oranżerii.
1789. Akwarela. 28,3 x 42,6 cm.
Biblioteka Narodowa w Warszawie.
---------------------------------------
Usytuowany nad rzeczką pawilon z czterokolumnowym murowanym klasycystycznym portykiem i przylegającą doń z tyłu drewnianą oranżerią, zaprojektowany był przez Christiana Piotra Aignera i ukończony około roku 1788. Istniał jeszcze w 1832 roku. Aigner podobną oranżerię zaprojektował także w Puławach.
800x533
112 KB


OLESIN
Widok domu Stanisława Potockiego w Olesinie od strony frontowej.
1789. Pędzel, tusz, lawowany na szkicu ołówkowym. 32,9 x 47,3 cm.
Biblioteka Narodowa w Warszawie.
800x559
86 KB


OLESIN
Widok domu Stanisława Potockiego w Olesinie od strony parowu.
1789. Pędzel, tusz, lawowany na szkicu ołówkowym. 27,5 x 39 cm.
Biblioteka Narodowa w Warszawie.
800x579
98 KB


OLESIN
Widok domu Stanisławowej Potockiej w Olesinie.
1789. Pędzel, tusz, lawowany na szkicu ołówkowym. 27,5 x 39 cm.
Biblioteka Narodowa w Warszawie.
800x557
67 KB


OLESIN
Widok domku Jana Potockiego w Olesinie.
1789. Pędzel, tusz, lawowany na szkicu ołówkowym. 28 x 43 cm.
Biblioteka Narodowa w Warszawie.
800x520
96 KB


OLESIN
Widok domku Aleksandra Potockiego w Olesinie.
1789. Pędzel, tusz, lawowany na szkicu ołówkowym. 32,6 x 47 cm.
Biblioteka Narodowa w Warszawie.
800x555
87 KB


OLESIN
Widok kaskady i oranżerii w Olesinie.
1789. Pędzel, tusz, lawowany na szkicu ołówkowym. 28,3 x 43 cm.
Biblioteka Narodowa w Warszawie.
800x514
85 KB

OLKUSZ
Widok rynku w Olkuszu.
1792. Akwarela. 37,5 x 58,4 cm. 
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-----------------------------------------
W głębi gotycki kościół farny, zbudowany według tradycji przez Kazimierza Wielkiego w pierwszej połowie wieku XIV. Zniekształcony zewnętrznie w drugiej połowie XIX wieku. Z lewej strony fragmenty czternastowiecznej fortyfikacji miejskiej (do dziś zachowane resztki), z prawej ratusz gotycki, rozebrany w XIX wieku. Rozkwit miasta przypada na XIV-XVI w. i związany jest z kopalniami srebra i ołowiu.
800x478
 77 KB

OLSZTYN
Widok na zamek w Olsztynie i równinę pod Częstochową.
1787. Akwarela. 39,3 x 56,2 cm. 
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-----------------------------------------
Położony na południowy wschód od Częstochowy strażniczy gotycki zamek królewski z połowy XIV wieku, fundacji Kazimierza Wielkiego, rozbudowany w XV i XVI w. Słynny z bohaterskiej obrony Kaspra Karlińskiego w roku 1587 przeciw wojskom arcyksięcia austriackiego Maksymiliana. Z ruiny, jaką stanowił już w XVIII wieku, pozostały dzisiaj resztki murów zamku i murów obronnych oraz okrągła baszta. Wzdłuż lewej krawędzi obrazu fragment murów, należących zapewne do kwadratowej baszty, stojącej w znacznej odległości od zamku, której ruiny zachowały się do dziś. W głębi, na horyzoncie, klasztor na Jasnej Górze.
800x488
96KB

 

Zawartość stron z obrazami Zygmunta Vogla

  Zygmunt Vogel - str. 1    - Czerna, Częstochowa, Dąbrowica, Dęblin, Drzewica, Gdańsk, Góra nad Narwią, Jabłonna, Janowiec.
  Zygmunt Vogel - str. 2    - Kazimierz, Kock, Kraków.
 
Zygmunt Vogel - str. 3    - Krasnystaw, Krzeszowice, Łańcut, Łobzów, Małogoszcz, Nieborów.
  Zygmunt Vogel - str. 4    - Niegoszowice, Nowy Dwór, Ojców, Olesin, Olkusz, Olsztyn k. Częstochowy.
  Zygmunt Vogel - str. 5    - Ossolin, Ostróg, Pieskowa Skała, Poczajów, Puławy, Rabsztyn, Radziejowice.
  Zygmunt Vogel - str. 6    - Siedlce, Tarnów, Tęczyn, Ujazd.
  Zygmunt Vogel - str. 7    - Warszawa.
  Zygmunt Vogel - str. 8    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 9    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 10  - Wilno, Wiślica, Witoszyn.
  Zygmunt Vogel - str. 11  - inne obrazy.

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia