Wacław Szymanowski
Warszawa 1859 - Warszawa 1930

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


  1. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Franciszek Stolot. "Historia malarstwa polskiego". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków 2000.
  2.  
  3. Katalog wystawy "Malarze polscy w Monachium" ("I po co myśmy tam jechali"). Opracowanie: Eliza Ptaszyńska, Zbigniew Fałtynowicz, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2005.
  4.  
  5. Igor Chomyn, "150 arcydzieł malarstwa polskiego ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki". Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Wydawnictwo "Bernardinum" w Pelplinie, 2006.
  6.  
  7. Urszula Kozakowska-Zaucha. "Kresy w sztuce polskiej". Muzeum Narodowe w Krakowie i Bosz, Olszanica 2009
  8.  
  9. Czasopismo "Kolekcja sztuki polskiej" nr 3

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Obrazy