Saturnin Świerzyński
Kraków 1820 - Kraków 1885

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


  1. Dmitrij Szelest, "Lwowska Galeria Obrazów malarstwo polskie". Oficyna Wydawnicza AURIGA. Warszawa 1990.
  2.  
  3. Alicja Rudniewska. "Świątynie polskie w drzeworytach tygodników warszawskich XIX wieku". Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1993.
  4.  
  5. Anna Lewicka-Morawska, Marek Machowski, Maria Anna Rudzka. "Słownik malarzy polskich". Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 2003.
  6.  
  7. Katalog wystawy "Polski korona. Motywy wawelskie w sztuce polskiej 1800-1939". Koncepcja i scenariusz wystawy - Agnieszka Janczyk. Zamek Królewski na Wawelu. Kraków 2005
  8.  
  9. Barbara Ciciora, Aleksandra Krypczyk, "Galeria sztuki polskiej XIX wieku w Sukiennicach". Muzeum Narodowe w Krakowie, 2010.

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Saturnin Świerzyński - str. 1