Henryk Siemiradzki
Pieczeniegi k. Charkowa 1834 - Strzałkowo k. Radomska 1902

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


 1. Andrzej Ryszkiewicz, "Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1989.

 2.  
 3. Dmitrij Szelest, "Lwowska Galeria Obrazów malarstwo polskie". Oficyna Wydawnicza AURIGA. Warszawa 1990.

 4.  
 5. Maria Poprzęcka, "Polskie malarstwo salonowe". Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa 1991.

 6.  
 7. Jan K. Ostrowski. "Mistrzowie malarstwa polskiego". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków 1996.

 8.  
 9. Halina Andrzejewska, Anna Derwojedowa, Janusz Derwojed, Andrzej Dulewicz, Hanna Kubaszewska. "Malarstwo polskie". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1997.

 10.  
 11. Aleksandra Melbechowska-Luty. "Nokturny. Widoki nocy w malarstwie polskim". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1999.

 12.  
 13. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Franciszek Stolot. "Historia malarstwa polskiego". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków 2000.

 14.  
 15. Franciszek Stolot. "Henryk Siemiradzki". Wydawnictwo Dolnośląskie. Wrocław 2001.

 16.  
 17. Czasopismo "Kolekcja sztuki polskiej" nr 15.

 18.  
 19. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska. "Malarstwo polskie w zbiorach za granicą". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków.

 20.  

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Henryk Siemiradzki - str. 1
Henryk Siemiradzki - str. 2