Daniel Schultz
Gdańsk ok. 1615 - Gdańsk 1683


    Urodzony w rodzinie artystów, zawodu uczył się w pracowni swego stryja Daniela Schultza (starszego). w latach ok. 1646-1649 przebywał w Niderlandach i Flandrii. Lata 1649-1659 spędził w Warszawie, od 1660 mieszkał w Gdańsku. W Warszawie był nadwornym malarzem królów Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego.

    Sławę i uznanie zawdzięczał portretom. Malował portrety władców, magnatów i gdańskich patrycjuszy, dbając o wytworną pozę i piękny strój ale też o wewnętrzny wizerunek postaci. Wiedział, że wizerunek władcy musi informować o majestacie władzy królewskiej i potrafił ten majestat pokazać.

    Zagraniczne podróże Daniela Schultza sprawiły, że stylistyka jego obrazów wskazuje na inspirację malarstwem holenderskim (zwłaszcza z kręgu Rembrandta) i flamandzkim. Wywarł znaczny wpływ na polskie malarstwo portretowe.
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Obrazy