Kazimierz Pochwalski
Kraków 1855 - Kraków 1940

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


  1. Andrzej Ryszkiewicz, "Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1989.
  2.  
  3. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska. "Malarstwo polskie w zbiorach za granicą". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków.
  4.  
  5. Katalog wystawy "Malarze polscy w Monachium" ("I po co myśmy tam jechali"). Opracowanie: Eliza Ptaszyńska, Zbigniew Fałtynowicz, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2005.
  6.  
  7. Ewa Micke-Broniarek, "Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm". Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 2005.
  8.  
  9. Waldemar Okoń. "Kresy w malarstwie". Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006.

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Obrazy