Jacek Malczewski
Radom 1854 - Kraków 1929

Życiorys

Źródła


 


Pożegnanie
1911. Olej na tekturze. 73 x 92 cm. 
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Fundacja Raczyńskich.
800x645
90 KB

Portret Antoniego Wodzickiego
1911. Olej na płótnie. 80 x 60 cm. 
Muzeum Narodowe w Krakowie.
595x800
69 KB

Portret Ludwika Żeleńskiego
1912. Olej na płótnie. 81 x 46,5 cm. 
Lwowska Galeria Sztuki.
481x600
60 KB


turze.
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Fundacja Raczyńskich.
1000x367
103 KB


Podszepty wiosny - lewa część tryptyku
65,5 x 81,5 cm. 
800x608
79 KB


Błędny ognik - środkowa część tryptyku
92 x 73 cm. 
670x800
90 KB


Podszepty jesieni - prawa część tryptyku
65 x 81 cm. 
800x570
96 KB

Tobiasz i Parki
1912. Olej na płótnie. 96 x 125 cm. 
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
800x607 
108 KB

Wizja
1912. Olej na dykcie. 190 x 97 cm. 
Muzeum Sztuki w Łodzi.
295x600
45 KB


Portret teściowej - Marii Gralewskiej
1913. Olej na tekturze. 73 x 60 cm. 
Własność prywatna.
639x800
93 KB

Chimera
1913. Olej na płótnie. 120 x 120 cm. 
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
599x600 
83 KB

Polski Hektor
1913. Olej na płótnie. 94 z 74 cm. 
Własność prywatna.
474x600
79 KB

Pożegnanie z pracownią
1913. Olej na płótnie. 74,6 x 105 cm. 
Muzeum Śląskie w Katowicach.
800x563 
83 KB

Autoportret w zbroi
1914. Olej na tekturze. 54 x 65 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x644 
55 KB

Autoportret w białym stroju
1914. Olej na płótnie. 93 x 78 cm. 
Muzeum Narodowe w Krakowie.
476x600 
43 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Jacek Malczewski - str. 1
Jacek Malczewski - str. 2
Jacek Malczewski - str. 3
Jacek Malczewski - str. 4
Jacek Malczewski - str. 5
Jacek Malczewski - str. 6
Jacek Malczewski - str. 7
Jacek Malczewski - str. 8
Jacek Malczewski - str. 9
Jacek Malczewski - str. 10
Jacek Malczewski - str. 11
Jacek Malczewski - str. 12
Jacek Malczewski - str. 13
Jacek Malczewski - str. 14
Jacek Malczewski - str. 15
Jacek Malczewski - str. 16