Szymon Czechowicz
Kraków 1689 - Warszawa 1775

Życiorys

¬ródłaPokłon Trzech Króli.
?. Olej na płótnie.130 x 90 cm.
Galeria Obrazów, Lwów.
552x800
66 KB

Złożenie do grobu.
Przed 1731. Olej na blasze. 52 x 40 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
623x800
75 KB

Zmartwychwstanie.
1758.
Muzeum Narodowe, Kraków.
800x520
77 KB

Portret Jana Czapskiego, podskarbiego koronnego.
Przed 1742. Olej na płótnie. 77,5 x 60,2 cm.
Galeria Obrazów, Lwów.
606x800
50 KB

Męczeństwo ¶w. Jana Nepomucena (fragment).
?
Muzeum Narodowe, Warszawa.
694x600
63 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowo¶ci i uzupełnienia