Jan Ciągliński
Warszawa 1858 - Petersburg 1913 

   Studiował medycynę i nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim, jednocześnie ucząc się rysunku w prywatnej pracowni Wojciecha Gersona, a później w Klasie Rysunkowej. W latach 1879-1885 kontunuował naukę w petersburskiej akademii uw pracowni P. Czistiakowa. W 1904 roku krótko studiował w Paryżu u B. Constanta. Mieszkał w Petersburgu. Był wykładowcą w miejscowej Szkole Rysunkowej, a następnie w Wyższej Szkole Artystycznej przy ASP w Petersburgu. Prowadził jednocześnie prywatną szkołę malarską.   W 1906 otrzymał tytuł akademika, a w 1911 został mianowany członkiem rzeczywistym akademii i profesorem Wyższej Szkoły Artystycznej.
   Jan Ciągliński dużo podróżował. Odwiedził Finlandię, Krym, Kaukaz, Włochy, Hiszpanię, Turcję, Afrykę Północną, Bliski Wschód, Grecję, Turkiestan i Indie. Podróże te zaowocowały licznymi obrazami i szkicami. Był świetnym kolorystą posługującym się swobodną, kładzioną z rozmachem plamą barwną. Mniej znany w Polsce, której zapisał swą spuściznę, cieszył się w Rosji dużym powodzeniem u publiczności i krytyki, która dostrzegła w jego malarstwie przejawy impresjonizmu.


 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Jan Ciągliński - str. 1
Jan Ciągliński - str. 2