Adam Chmielowski
(św. Brat Albert)
Igołomia k. Miechowa 1845 - Kraków 1916

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


 1. Andrzej Ryszkiewicz, "Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1989.
 2.  
 3. Maria Poprzęcka, "Arcydzieła malarstwa polskiego". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1997.
 4.  
 5. Aleksandra Melbechowska-Luty. "Nokturny. Widoki nocy w malarstwie polskim". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1999.
 6.  
 7. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Franciszek Stolot. "Historia malarstwa polskiego". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków 2000.
 8.  
 9. "Krajobrazy. Polskie malarstwo pejzażowe od Oświecenia do końca XX wieku". KAW, 2000.
 10.  
 11. Katalog wystawy "Malarze polscy w Monachium" ("I po co mysmy tam jechali"), Opracowanie Eliza Ptaszynska, Zbigniew Faltynowicz, Muzeum Okregowe w Suwalkach, 2005.
 12.  
 13. Ewa Micke-Broniarek, "Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm". Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 2005.

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Obrazy