Teodor Axentowicz
Braszow w Siedmiogrodzie 1859 - Kraków 1938


    Malarstwo studiował w Akademii monachijskiej (1878-82) i w paryskiej pracowni E. A. Carolusa-Durana (1882-95). Od 1895 mieszkał w Krakowie. Był dyrektorem Akademii Sztuk Pięknych i współzałożycielem Towarzystwa Sztuka. 

   Uprawial dwa zupelnie odmienne rodzaje twórczości: malarstwo rodzajowe ilustrujące barwną, żywiołową obrzędowość Hucułów, m.in. Święto Jordanu - Święcenie wody (1893) oraz rysowane pastelą portrety pięknych kobiet.


 
 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
T. Axentowicz - str. 1
T. Axentowicz - str. 2
T. Axentowicz - str. 3
T. Axentowicz - str. 4