Michał Elwiro Andriolli
Wilno 1836 - Nałęczów 1893


   Ojciec Michała, Franciszek, przybył do Polski z armią napoleońską, ożenił się i osiadł w Wilnie.
   Michał Elwiro Andriolli walczył w Powstaniu Styczniowym, uciekł z więzienia, przebywał w Anglii i Francji. W czasie próby powrotu do Polski został ponownie schwytany przez Rosjan, skatowany niemal na śmierć i skazany wyrokiem: "przestępcę politycznego Elwira Andriolli pozbawić wszelkich praw i wysłać na roboty katorżne na przeciąg 15 lat". Wyrok został złagodzony na zesłanie do Wiatki (1866-1871). Uwaga: w Wiatce uczył rysunku Annę Bilińską. W 1871 roku otrzymał zezwolenie na powrót do kraju i wrócił do Warszawy.

   Michał Elwiro Andriolli był jednym z najbardziej znanych rysowników i ilustratorów swojej epoki. Pracował głównie dla "Kłosów" i  dla
"Tygodnika Ilustrowanego". Ilustrował też dzieła literackie. Z ilustracjami Andriolliego wydano m.in. Marię Antoniego Malczewskiego, Balladynę i Lillę Wenedę Juliusza Słowackiego, Starą Baśń Józefa Kraszewskiego, Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. Największe uznanie przyniosły mu ilustracje do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.


 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Michał E. Andriolli - str. 1
Ilustracje "Pana Tadeusza"